RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 13 lipca 2024 roku, Imieniny: Ernest, Ma³gorzata
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Ziemia- czas przetrwania  

     Na dzie dzisiejszy jedyna nam znana planeta zaludniona. Czas ewolucyjnej drogi siga nawet miliardw lat, ale znane nam dziaania czowieka nie licz wiele wicej ni 10 tysicy lat. Okresem przetrwania okrelamy przede wszystkim wiek XXI, w tym momencie jestemy na pocztku tego chyba przeomowego stulecia. W cigu ostatnich niespena 200 lat populacja ludzi wzronie okoo dziesiciokrotnie, moe osign 10 mld, z czego miast powyej 10 mln moe by wicej ni 100. Zarzdzanie tak ogromn populacj skupion w wikszoci w  miastach jest nie lada wyzwaniem na rzecz przetrwania. Zagroe jest wiele, a jedno jest wiksze od drugiego, czy bdziemy w stanie to wszystko opanowa i zachowa niezbdn rwnowag rodowiskow.

      Niestety to najwiksza niewiadoma, jeeli tak wielk populacj bd rzdzi dotychczasowe struktury, ktre na og zawodz w kadej dziedzinie, gwnym celem na drodze przetrwania jest uruchomienie do zarzdzania nasz planet wszystkich, ktrzy mog si racjonalnie w to wczy Stawka jest oczywista "by albo nie by" tego ju manipulacja nie jest w stanie zmanipulowa. W tekcie "Do przywdcw" mowa o do optymistycznym przedziale czasowym kilkudziesiciu lat na zmian wektora zagady na wektor ocalenia, by moe zajmie to kolejnym pokoleniom nawet wicej lat, ale abymy nie doprowadzili do katastrofy w cigu najbliszych dekad.

      Jeeli jeszcze dzisiaj kto mwi na wiecie, e na co brakuje pienidzy to wielokrotnie kamie, bo pienidze ju s, albo mog by na wszystkie racjonalne dziaania, problem czsto lokalny, regionalny i globalny, e nie ma takich dziaa. Wemy gupot nr 1 na wiecie: zbrojenia, na ktre wydaje si kilka bilionw USD czyli na co co najbardziej zagraa kuli ziemskiej. Zaledwie 1/10 potencjau nuklearnego zamienia nasz kul ziemsk na kosmiczny py, 1/100 powoduje zamian naszej planety na bezludn bry o temperaturach jakby to byo bez oywionej przyrody poniej minus 200 C. Cho wicej si teraz mwi o take gronym efekcie cieplarnianym to jak wida jest to proces wieloletni, a nie groba jednodobowej cakowitej katastrofy.

      eby rozwizywa cywilizacyjne spitrzenia przez dziesitki lat trzeba najpierw wyeliminowa wspomniane zagroenie nr 1. Kiedy pisz takie sowa to nie dbam o to ile osb i kiedy je przeczyta, kiedy formuuj wiersz nie bacz na to, co kto powie, ale na to, aby to nie byy puste sowa, bo to jest moje powoanie czy nawet przeznaczenie, dlatego jeeli pisz, czy mwi to jednoczenie wierz, e tym samym wypeniam na mnie spoczywajcy obowizek na drodze przetrwania ludzkoci. Gdy zmieni si przywdcy i struktury to jest realne, e razem z ca ludzkoci zlikwiduj zdefiniowane przez wielu zagroenie nr 1. Pozostae zagroenia wymagaj wielu studiw, planw oraz zwykej ludzkiej pokory dla ask przyrody. Prawa i obowizki czowieka dla 10 mld populacji nie da si kodyfikowa w nieskoczon liczb przepisw, kady czowiek dla przyrody i drugiego czowieka musi by dobry bo nawet 1% zych ludzi to wielko rzdu 100 mln. Historia zostawia nam tragiczn nauk w postaci dokona faszyzmu i stalinizmu, a jak mdro ma obecna wszechobecna manipulacja, bo cel jest czsto do przewidzenia, chodzi o dorane zyski, ale ryzyko jest o wiele wiksze, wyniszczenie wiadomoci obronnej ludzi te prowadzi do nieuchronnej katastrofy regionalnej czy globalnej. Wyywi i da utrzymanie 10 miliardom ludzi na Ziemi dziki pracy nie jest moliwe bez zastosowania przez wszystkich umiaru, godnoci i poczucia staej solidarnoci i sprawiedliwoci spoecznej, dlatego fazywe dochodzenie do  nienalenego bogactwa ponad miar musi by wykrelone z kodeksu dopuszczalnego wspycia spoecznego, stosowanie ekonomicznych wojen zaborczych nie mieci w etyce ani wolnego rynku, ani w zasadach wolnego handlu midzynarodowego. Na wszystko jest granica wytrzymaoci, obrazowo to ujmujc przez most XXI wieku ma przej 10 mld ludzi, powoli przejd wszyscy, za szybko nie przejdzie  moe nawet poowa, a w przypadku zawinionej przez czowieka katastrofy nawet nikt.  Ju dzi decydujemy o tym jak bdzie wygldaa nasza przyszo. Nie moemy powiedzie, e nie obchodzi nas los przyszych pokole, chyba, e przestajemy by w jakim stopniu ludmi, bo uleglimy lepej i guchej cywilizacji.

Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt