RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 10 grudnia 2023 roku, Imieniny: Daniel, Julia
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Po wyborach...

Pierwszy krok za nami, wybralimy radnych do samorzdw gminnych, powiatowych i Sejmiku Wojewdzkiego. Gratulujc kandydatom, ktrzy signli po mandaty, dzikujemy wszystkim, ktrzy postawili si do dyspozycji wyborcw. Niejednokrotnie w konstruowaniu regionalnych programw spoeczno- gospodarczych warto sign po wszelkie podpowiedzi i przemylenia, jak te naley pamita, e realizacja przyjtych zada uzaleniona jest od do powszechnego poparcia spoecznego. Gdy zechcemy si dokadniej przyjrze ostatnim procesom spoecznym to wyania si pewnego rodzaju nowa jako na powierzchni jeszcze miejscami sabej i jaowej aktywnoci mieszkacw wsi i miast. Dzieje si to bardzo powoli, gdy na skutek rnych czynnikw do wolno odchodzimy od centralnego systemu sprawowania wadzy na rzecz demokracji lokalnej. Ostatnie lata polegay na rywalizacji ugrupowa politycznych, ktre swoje mechanizmy dziaania opieray na bazie nowych i starych partii politycznych. Poniewa preferencje wyborcw charakteryzuj si ogromn zmiennoci, wadza przechodzia z rk do rk bez moliwoci zrealizowania adnego programu, a w kocu adne z ugrupowa nie silio si na jakikolwiek program, gdy obawiao si czy bdzie jeszcze u wadzy. Dziaania dorane, biece zaatwianie wielu sprzecznych postulatw, w gruncie rzeczy byo niczym innym jak gr na oklaski, bez odpowiedzialnoci za strategiczne rezultaty, ktre kiedy ocenimy w ujciu historycznym z wykorzystaniem zaledwie miernej skali ocen.

Nie ma tego zego, co by na dobre nie wyszo, wewntrzny kryzys wszystkich niemal starych i nowych partii politycznych doprowadziby w tych wyborach do personalizacji aktw wyborczych na Ustach wielu organizacji gdyby pozwalaa na to ordynacja wyborcza. Std szansa na przyszo, e spoeczestwo przestanie oglda si na sabe i chore partie, a zacznie szuka silnych jednostek na swoim terenie, ktre zna od lat i zechce im powierza swoje mandaty zaufania pod warunkiem, e sta tych ludzi na oryginalne pomysy i konsekwentne dziaania.

Po oglnym wstpie wrmy na nasze Podlasie, ktrego przy okazji tej reformy nie uznano za wyodrbniony region, tylko pocito granicami a trzech wojewdztw.
Pozostaje si nam z tym pogodzi lub w dostatecznie dugiej perspektywie czasu udowodni potrzeb stworzenia regionu Podlaskiego we wasnych, penych kulturowo- historycznie granicach.

Jak si do tego zabra ? O powodzeniu tego rodzaju ambicji mog zadecydowa efekty gospodarcze, kulturalno-owiatowe realizowane na okrelonym terenie. Po pierwsze musimy uzgodni obszar terytorialny jaki miaby by brany pod uwag, po drugie wybra dla niego stolic i konsekwentnie kultywowa tradycje, folklor, kultur regionaln. Rwnolegle w sferze gospodarczo- eko-nomicznej trzeba czy i wiza na tym terenie interesy spoeczne oraz budowa infrastruktur materialn, a take co najwaniejsze zachca kadry do pozostawania i dziaania w tym terenie. No dobrze, ale od czego zacz ? Zastanwmy si dlaczego przy tanich podach rolnych , ktre w duych ilociach produkowane s na naszym terenie, mamy jedne z najwyszych w wiecie ceny ywnoci, ktre to drenuj budety rodzin mieszkajcych w miastach. Przemys przetwrczy obiedza ludzi na wsi i w miastach, a dla dopenienia paradoksalnej sytuacji pooony jest w duej mierze na Podlasiu. Kto w tym ukadzie musi czerpa nadmierne korzyci. Niestety, ale naleaoby si tym zaj, albo waciciele tego przemysu poprawi relacje dla dostawcw surowca i konsumentw, albo producenci i konsumenci porozumiej si midzy sob i przetworz ywno we wa-snym zakresie. Chop przed wojn produkowa gotow ywno i wychodzi na tym znacznie lepiej ni teraz, kiedy jest uzaleniony od fabrykantw. Nie ma rzeczy niemoliwych, teraz te mog powsta chopskie sklepy z ywnoci, o ile bdzie tasza kupimy j wanie tam, pozbawiajc nadmiernych zyskw obcych nam lokalnie kapitalistw. Sprawa jest prosta, albo wszystkie zainteresowane strony dojd do porozumienia, albo trzeba krzywdzcy ukad producentw i konsumentw przez zakady przetwrcze podway zdrow ekonomiczn konkurencj.

Tak niegdy byo we Francji, take docieraa ywno obca, ale kiedy Francuzom robio si od tego niedobrze, zaczli lansowa tylko to, co byo francuskie. Postawmy na "Podlask ywno", a nie przegramy, to nam uksztatuje gospodark i handel na dugie dziesiciolecia.


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2023 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt