RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 10 grudnia 2023 roku, Imieniny: Daniel, Julia
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Kultura dla ludu

Sztuka jako urzdzenie przewietlajce ludzi powstaje w okrelonym miejscu i czasie, chocia jako taka musi posiada wymow ponadczasow i ponadnarodowociow to jednak kady artysta posiada niezgbione rdo inspiracji w swoim pochodzeniu, a motywacja dla twrczoci pochodzi przede wszystkim z umiowania swojej Ojczyzny. Wielko artysty zaley od dorobku kulturowego swojego narodu, od jego tosamoci, historii, etyki i zasad moralnych, de i aspiracji midzynarodowych. Zadaniem sztuki jest sterowanie yciem kulturalnym, duchowym narodu tak, aby adne z pokole nie zapomniao o dziejach swojego narodu. Moliwoci odbioru sztuki zale gwnie od wraliwoci duchowej i humanistycznej, a nie od pozycji spoecznej mierzonej wartociami materialnymi. Smak sztuki rozpoznaje si po pierwiastkach pochodzcych z czystego pierwotnego rda , do ktrego maj dostp artyci obdarzeni swoistym darem, ktrym dziel si poprzez palet barw, czy szyk sw, dwikw z odbiorcami. Czasami padaj obiegowe opinie, e dzisiaj wielkich twrcw ju nie ma. Z ubolewaniem trzeba stwierdzi, e ostatnie dziesiciolecia upoledziy przede wszystkim odbiorcw. Najpierw zatarto rnic midzy prawd i faszem, potem midzy dobrem i zem, dzisiaj czowiek ju nic nie rozrnia i na nic nie ma ochoty przez wszystkich manipulowany traci wiar we wszystko, wcznie z naturalnymi ogniwami samokontroli i rwnowagi, co wyzwala niezaspokojony gd szukania jakiej wiarygodnoci, czsto nie tam, gdzie trzeba. Ib ogromnie odpowiedzialna sprawa dawa jeszcze ludziom nadziej, ktrzy doprowadzili si do takiego niebezpiecznego stanu dreptania w grzskim gruncie bawochwalstwa. Artysta posiadajcy dar twrczy zostaje zauwaony przez ludzi dlatego, e si nimi zajmuje, przestrzega, rozmawia i wpywa na ich podejcie do wiata. Sztuka to ludzie, ich ycie, ich uczucia, ich saboci w obiektywie umysu artysty, ktry musi by wiadomy zjawisk spoecznych zachodzcych w narodzie, czy spoeczeenie.

Nasz region rozpoczyna budowanie programu krajoznawczego. Jeeli mylimy o turystyce wiejskiej, to nie bdzie to moliwe bez powszechnych, autentycznych dziaa kulturalno- owiatowych na wsi. Na nowo trzeba stworzy warunki do narodzenia si sztuki ludowej, wskrzesi teatrzyki, zachca do powstawania zespow wokalnych, tanecznych, wspiera twrcw zajmujcych si rzeb, malarstwem, tkactwem itd.

Bdzie to zadanie samorzdw gminnych i powiatowych, ale najwaniejsze jest aby zapocztkoway to wreszcie szkoy, gwnie szkoy rednie, ktre powinny posiada i praktycznie realizowa regionalne programy kulturalne. W tym zakresie jestemy do dyspozycji, nasze skromne wydawnictwo polecamy bibliotekom szkolnym, a wadzom samorzdowym skadamy ofert do wieloletniej wsppracy.


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2023 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt