RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziaek, 26 lutego 2024 roku, Imieniny: Aleksander, Miros³aw
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Po prostu zniewaenie wystpuje wtedy, gdy jest rodkiem w zamachu na dan osob czy dany urzd, ale wtedy trzeba wykaza realno tak wyrafinowanego zniewaania, aby przez to rozpatrywa spraw w kategoriach zamachu, a wic chodzi tutaj o dziaanie nage, ale zamierzone i wyranie przygotowane wobec tych osb lub tych urzdw, a wypowiedzi i potok sw na aranowanych konferencjach prasowych nie stanowi takich okolicznoci, bo jeszcze raz powiadam sztuk jest krytykowa skutecznie tj. dy do efektw krytyki i tutaj jestem zdania, eby krytykowa bardzo otwarcie tj. cakowicie publicznie na ryzyko odrzucenia tej krytyki przez okrelon publiczno, a nie przez rozsdzanie czy bya trafna, prawdziwa i na miejscu, bo moga taka nie by, ale za to nikogo nie naley zamyka, trzeba wtedy sign po tolerancj spoeczestwa i odporno krytykowanych, gdy tutaj gra moe by ostra, przecie wszyscy w pewnym sensie chc by mocarzami, od nich wymagamy gladiatorskich umiejtnoci walki przecie na tak scen wyszli i nikt z publicznoci dodatkowo nie moe tej walki zakamywa przy uyciu zbdnej w tym momencie temidy, ktra zakada e jeden z gladiatorw machajc mieczem na mier i ycie dodatkowo plu na przeciwnika, ktry z kolei wzywa bogw, aby przerwali t walk bo normalnie czekaa go waciwie mier (by moe, e wanie chodzi tutaj o czyj polityczn mier), a wic niech mnie ratuje wtedy Sd? Std wida co oznacza niezawiso sdu, niekiedy sprawa z tego powodu nie moe by przez Sd rozsdzana, gdy Sd od samej sprawy staje si zawisy. Wyszo niezawisoci Sdu musi by wiksza ni sam wniosek z urzdu czy strony, gdy ten wniosek prowadzi do utraty niezawisoci Sdu w tym wypadku Sdu Okrgowego, bo inaczej mgby to widzie jeszcze tylko Trybuna Konstytucyjny czy Trybuna Stanu, ktry mgby wyda werdykt obiektywizujcy zaistniae zdarzenia, ale niekoniecznie uznajcy czyj win. Bo te rwno wobec prawa wymaga aby ewentualn zniewag Urzdu Prezydenta rozpatrywa nie Sd Powszechny tylko Sd Najwyszy tylko wtedy gdy realnie gdzie do takiej zniewagi miaoby doj (zamach z uyciem narzdzia okaleczenia Gowy Pastwa) bo jak potraktowa demonstranta wykrzykujcego plugawe hasa, czy on zniewaa czy wyraa opinie do ktrych nabra przekonania, a przecie za pogldy i przekonania nie stosuje si kar pozbawienia wolnoci, bo wtedy zaczynamy ama prawa czowieka. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, e kadej wadzy w gruncie rzeczy o to chodzi, aby panowa nad poddanymi, uczyni z dumnego narodu pokorne spoeczestwo i zastraszonych obywateli, a wtedy konsumowa pozycj "figurantki" kosztem pionkw.

Czym mona zablokowa powstanie takiego mechanizmu, to bardzo trudne pytanie, ale zarwno figuranci i reszta spoeczestwa na co dzie yj i dziaaj na jednym terenie i wystarczy, aby konsekwentnie powstrzymywa nieprzyzwoite zakusy figurantw a wwczas ich nikczemne posunicia zostan zdemaskowane i uniemoliwione, jednak tak nie moe by w nieskoczono. Obecnie czowiek przeraony tego rodzaju gr ucieka choby na chwil do naturalnej guszy, ale te musi wraca do wstrtnej rzeczywistoci i musi znale dla siebie odpowiednie rozwizania. W pewnym momencie zauway, e nie da si korzysta z pozornych osigni cywilizacji, e trzeba przede wszystkim dba o to aby czowiek pozostawa czowiekiem aby nie nastpowa o zezwierzcenie pord ludzi, bo wtedy czowiek moe zgin, jak stao to z wieloma innymi gatunkami. Jednym z elementw instynktu samozachowawczego u czowieka jest konieczno rozwoju kultury, jest wymg podnoszenia wiadomoci wobec zagroe zwizanych ze zmian rodowiska, wiatopogldu i systemw ekonomicznych. Jeeli te zmiany nie maj oparcia w etyce czowieka, to czowiek bdzie naraony na cierpienia z tego powodu, a by moe, e nawet na mier. Wielokrotnie zwracaem uwag na bezsensowno wycigu zbroje, aden parasol nie uchroni caego wiata przed deszczem nuklearnym, gdy Ziemia to mimo wszystko maleka pieczka i wystarczy tylko cz rodkw masowego raenia, aby unicestwi jej boski obrt wok soca, dlatego najwiksi Figuranci tego wiata nie respektuj naszego woania, e my tego nie chcemy, bo te nikt nie zwraca na pacz dzieci, pozbawionych elementarnych warunkw do ycia.wiat zbyt mocno zajty jest przez gr midzy krajami bogatymi, a zupenie traci z pola widzenia problemy, ktre nie rozwizane wywoaj kataklizm zarwno dla bogatych jak i dla biednych. To prawda, e od globalizacji nie da si uciec, ale trzeba mie do niej racjonalny stosunek. W przypadku Polski nie mona si udzi, abymy na bezgranicznym poparciu globalizacji mogli co zyska, gdy w takim przypadku globalny kapita zarzuci nas tanimi towarami wytworzonymi w Chinach czy Afryce, a u nas znaczna cz spoeczestwa bdzie bez pracy i bez szans na lepsze ycie. Ze wzgldu na to Polska musi prowadzi polityk zamknit dla szalestwa globalizacji, waniejsza musi by gospodarka wasnego kraju , ni ulego wobec wiatowych kapitaw w neokolonialnym globalimie. Z tego powodu nasz stosunek do elit i sposobu ich wyawiania musi nabra cech profesjonalnej selekcji, gdy jak wynika z ostatnich dziesicioleci by moe tylko 10% naszych przedstawicieli mogo dobrze wypeni swoj rol, wikszo nie zdawaa sobie nawet sprawy czym jest rzdzenie. Pewien dowiadczony waciciel rodzimej firmy powiedzia, i zna si troch na gwintowaniu rur i nigdy nie zgadzaby si na adne figuranctwo we wadzach, chocia jest wiadomy koniecznoci przenoszenia woli spoecznej na obszar administracji samorzdowo-rzdowej i kto musi to realizowa. Dla naszego dobra musimy uniemoliwi medialne manipulacje ,co do umiejtnoci i kwalifikacji osb kandydujcych na rzdowe posady. To pierwsze zadanie jakie musi zosta sprecyzowane i wykonane przez og spoeczestwa gdy bez tego partyjne koalicje doprowadz nasz kraj do cakowitego upadku. Wobec prawdopodobnego wpywu zewntrznych orodkw na nasze wadze i wewntrznych struktur mafijno-gospodarczych na ugrupowania polityczne, wszyscy politycy skazani s na figuranctwo, ktre w istocie staje si przyczyn dugotrwaej degradacji Pastwa i zagroeniem dla caego narodu i z tych powodw ten model bycia we wadzach musi by zakoczony przez wybranie przez nard mw, ktrzy wiadomi zachodzcych procesw i spoczywajcej na nich odpowiedzialnoci na bycie figurantami za adne srebrniki sobie nie pozwol.

W tym momencie naley sprecyzowa kilkupunktow odezw do wyborcw, aby zwayli co nastpuje:

1. Gosuj na mdrych i skutecznych kandydatw
2. Gosuj na siln i suwerenn Polsk
3. Nie gosuj na ludzi, ktrzy byli i mog by tylko figurantami.
Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt