RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziaek, 26 lutego 2024 roku, Imieniny: Aleksander, Miros³aw
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Najcenniejszym zabytkiem Liwu jest gotycki zamek, a waciwie jego fragment(wiea bramna, fragment murw) zbudowany w XIV/XV. redniowieczny, kasztelaski grd obronny ksit mazowieckich. Tutaj goci krl Stefan Batory. Zniszczony przez Szwedw w 1703r. W ruinach w 1782r. Zbudowano murowany dwr barokowy dla T. Grabianki. Obecnie mieci si tam Muzeum Zbrojowni z bogatymi zbiorami militariw i sarmackich portretw. Z zamkiem liwskim zwizanych jest wiele ciekawych legend. Jedna z nich gosi, e w pagrkach jarnickich pi polscy rycerze oczekujcy krla szwedzkiego, ktry ma powrci po swj kapelusz zgubiony podczas bitwy. Wstan oni wwczas i rozpocznie si taki bj, e w pobliskim Wgrowie szyby z okien lecie bd, a Liwcem zamiast wody krew popynie. Najpikniejsza jest jednak legenda o "tej damie", bdzcej nocami po zamkowych salach. Bya ona on jednego z dostojnikw liwskich, ktry skaza j na kar mierci za rzekom zdrad, gdy trzy piercienie podarowane onie przez niego, zginy w tajemniczych okolicznociach. Osadzona w baszcie Ludwika rozpaczaa gono. Usysza to sdzia przechodzcy obok, rzuci do baszty ceg i powiedzia, e jeli jest niewinna powinna w cigu nocy palcem przewierci ceg na wylot. Poniewa nie spenia tego warunku rankiem zostaa cita na dziedzicu zamku. Po jej mierci jeden ze sug przynis piercienie, owiadczajc, e znalaz je w gniedzie sroki. Zrozpaczony m rzuci si z wiey basztowej, "ta dama" chodzi za nocami po zamkowych salach i kad spotkan osob przekonuje o swojej niewinnoci.

Z histori i kultur ziemi siedleckiej nierozerwalnie zwizane s obiekty sakralne, w tym miejsca kultu maryjnego. Przykadem takiej wityni jest koci w Mokobodach. Powinien go zobaczy kady, kto jest ciekawy jak miaa wyglda witynia Opatrznoci, ktr planowano wybudowa w Warszawie jako votum za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Sprowadzony do Mokobd w 1793r. przez wczesnego waciciela wsi-Jana Onufrego Ossoliskiego, zwycizca konkursu krlewskiego na t szczegln wityni-Jakub Kubicki, opracowa opierajc si na projektach konkursowych i zmniejszajc skal pierwotnego przedsiwzicia model tutejszego kocioa i rozpocz jego budow trwajc z przerwami 25 lat. Klasycystyczna budowla jest jednym z pikniejszych obiektw sakralnych reprezentujcych ten styl w Polsce. witynia zyskaa saw sanktuarium za spraw XVII-wiecznego Obrazu Matki Boskiej Budzieszyskiej. Kult wie si z lec obok Mokobd miejscowoci Budzieszyn, owian legend o cudownym ocaleniu polskich wojw przed zdradzieckim napadem Jawingw. picych mw obudzi mia nagy blask bijcy od obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej z Dziecitkiem-tego samego, na ktry spojrze mona dzi w mokobodzkim kociele. Budzieszyn przyciga za do dnia dzisiejszego , saw bijcego tam rdeka pielgrzymw szukajcych nadziei na odzyskanie zdrowia.

Wgrw Dominujcym zabytkiem miasta jest gotycko-barokowy koci farny, zamykajcy wsch. stron rynku. Wzniesiony w latach 1703-1706, zapewne wg projektu Tylmana z Gameren, przez Karola Ceroniego na gruzach dawnego kocioa gotyckiego, z ktrego zachowano przypory i boczne wieyczki. Bogate i rnorodne jest wntrze kocioa. Zdobi je beczkowe sklepienia z lunetami, wysokie pilastry toskaskie, pikne stiuki oraz szczeglnie cenna polichromia Michaa Anioa Palloniego z lat 1707-1708. M. A. Palloni przyby do Polski ok. 1674r. Jego malowida zdobi m.in. kocioy w Lowiczu i w Wilnie oraz paac w Wilanowie. Od 1705 r. przebywa w Wgrowie, gdzie zapewne zmar midzy 1709 a 1713 r. Dla przypomnienia podaj, e polichromia jest to wielobarwne malowido na cianach, stropach, sklepieniach budowli. Pilaster to paski filar przycienny( z baz i gowic) penicy funkcj kostrukcyjn (wzmocnienie ciany) oraz dekoracyjn. Stiuk-masa wykonana z zaprawy gipsowej, wapiennej lub gipsowo-wapiennej z rnymi dodatkami jedno lub wielobarwna, czasem zocona, uywana do okadzin, detali arch. i sztukaterii. To tyle w ramach wyjanie. W wityni jest 9 malowide Palloniego zastpujcych otarze. Osobliwoci kocia jest "lustro Twardowskiego"(w zakrystii), wykonane ze stopu miedzi, bizmutu i antymonu. Obraz widoczny z lustra tylko na odlego 6 m. Zwierciado umieszczone jest w XVIII-wiecznej ramie z aciskim napisem "w tym zwierciadle Twardowski pokazywa czarnoksiskie sztuczki, ale godzi je z czci bosk". Jedna z legend gosi, e przy jego pomocy Twadowski wywoa krlowi Zygmuntowi Augustowi ducha jego zmarej ony Barbary Radziwiwny. Wedug innej Napoleon Bonaparte ujrza tu swoj przyszo: odwrt spod Moskwy i wasn mier.

A.Koodziejczyk

 


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt