RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Pitek, 22 wrzenia 2023 roku, Imieniny: Maurycy, Tomasz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
NASZE RODOWODY CZ. III, KOSIERASY - KOSIERADZCY

Czytajc kiedy ksik pt: "Dzieje Sokoowa Podlaskiego" i jego regionu natrafiem w jednym z rozdziaw na tabel w ktrej znajdowa si wykaz XIX-sto wiecznych burmistrzw tego miasta. Jako, e sam nosz nazwisko Kosieradzki, pochodzce jak ju wczeniej wiedziaem od tego i ktry z moich przodkw dziedziczy lub wspdziedziczy ziemi w Kosieradach (powowiat Sokow), a ktrej to wsi oryginalna nazwa brzmiaa ongi Kozierady tym samym i takie byo pierwotne nazwisko rodowe-Kozieradzki, nie byem zbytnio zaskoczony, e jeden z wymienionych burmistrzw tak si zwa. Chodzi oczywicie o sprawujcego ten urzd w latach 1829-1838 Franciszka Kozieradzkiego. Byy to czasy kiedy miasteczko Sokow znajdowao si w prywatnych rkach i naleao kolejno do Karola, a pniej Seweryna Kobyliskich, herbu Pros, ktrzy korzeniami pochodzili z Kobylan Sokoowskich bdcych ich gniazdem rodowym.

Zainteresowao mnie jak dawno Kosieradzcy zamieszkuj w Sokoowie? Postawiem sobie takie pytanie cho wydawao mi si, e raczej trudno bdzie to sprawdzi. Nic bardziej mylnego drodzy Czytelnicy! Dziki zachowanym do naszych czasw rdom moemy si cofn w odleg przeszo i sprawdzi list mieszkacw Sokoowa Podlaskiego, a z pocztkw XVII-go wieku. Jest to moliwe dziki "Inwentarzowi majtnoci Radziwiw" sporzdzonemu w 1621 r. przez sdziego Adama Chrapowieckiego, a opublikowanego w "Pracach archiwalno - konserwatorskich woj. siedleckiego" przez J. Kazimierskiego. Tu moemy przeczyta, e niejaki Walenty Kosieradzki posiada w tym miecie Radziwiw 1/2 placu dugoci 6 prtw. Z niego odprowadzi podatek w wysokoci 13 groszy i 6 denarw, a oprcz tej nieruchomoci naleao jeszcze do niego 1/2 wki miejskiej, ktre dzierawili Szymanik i Mazur. Sam Walenty nie zamieszkiwa w Sokoowie, ale w swych posiadociach wiejskich, a jego dwr znajdowa si prawdopodobnie w Kosieradach Korabiach.

Nie byo to wwczas niczym szczeglnym, e okoliczna szlachta oprcz majtkw ziemskich (rnej wielkoci) posiadaa take place w miecie. I tak np. przy pierwszej "pierzeji" mia liczc 7 i 1/2 prta Piotr Przywski, herbu "Przewoska", o przydomku rodzinnym "Mordzik"- dziedzic na pobliskich Przywzkach. Oprcz niego nieruchomoci w Sokoowie posiadali take Wyrozbscy, herbu "Jastrzbiec". Jak z powyszego wida cz rodu Kosieradzkich herbu "Korab" (take "Pomian") do wczenie przygotowaa sobie i zapewne jeli nie w XVII wieku to pniej w osobach potomkw-spadkobiercw Walentego osiada w Sokoowie na stae, wybierajc miejski tryb ycia. Std zapewne wzi si w Franciszek Kozieradzki, prawdopodobnie do jak na warunki maomiasteczkowe majtny i szanowany skoro obrano go w 1829 r. burmistrzem. Na trzy lata przed zakoczeniem swej urzdniczej kariery w Sokoowie przyszed na wiat jego syn Adolf i nikt wwczas nie przypuszcza, e wyronie z niego sawny czowiek, ktremu notk biograficzn powici "Polski sownik biograficzny". Rozpoczyna si ona od sw: cyt. "Kozieradzki Adolf (1835-1901), piewak, reyser, urodzony 30 wrzenia w Sokoowie Podlaskim, syn Franciszka i Magorzaty Domanowskiej". Jako modzieniec rozpocz nauk w Warszawie, a utrzymywa si dziki pracy w charakterze aplikanta w Rzdowej Komisji Spraw Wewntrznych. Do wczenie odkryto jego talent - bass. W wieku 23 lat wzi go na nauk profesor Quattrini, a efektem tego by debiut Adolfa na deskach Teatru Wielkiego w Warszawie, ktry nastpi 23 lipca 1859 r. Modzieniec wystpi w "Lunatyczce" Belliniego, w roli hrabiego Rudolfa. Tak rozpocza si jego kariera trwajca nieprzerwanie przez 30 lat. W tym czasie wystpi w ponad stu rolach, oeni si z Eugeni de Rochetin. Od 1872 r. zatrudniano go sezonowo i corocznie jako reysera opery woskiej w stolicy Rosji-Petrsburgu, gdzie rwnie wystpowa. Rycho doceniono Adolfa take i w kraju, tu w 1882 r. zadebiutowa jako reyser w Teatrze Wielkim wystawiajc oper "Carmen". Zmar w Warszawie 14 listopada 1901 r. w wieku 66 lat. Nie jest to jedyny szerzej znany przedstawiciel rodu Kosieradzkich vel Kozieradzkich, ktry chlubnie zapisa si na kartach historii. Wspomniany "Sownik" zamieszcza jeszcze dwie osoby: Aleksandra Kozieradzkiego, powstaca listopadowego, zesanego w gb Rosji, pniejszego nauczyciela z Kamieca, lekarza, autora znanych wtedy szeroko "Pamitnikw" - yjcego w latach 1813-1860.

Drogim by nam bardziej wspczesny Wadysaw Kosieradzki (1905-1944) z wyksztacenia prawnik i ekonomista, oraz docent U.W. Jak podaje wyej cytowane rdo: cyt. "przypisuje mu si autorstwo koncepcji, wraz z nazw COP...". Chodzi tu o synny plan budowy w okresie midzywojennym polskiego "Centralnego Okrgu Przemysowego", o znaczeniu strategicznym. Zapewne wymyli go wsplnie z bratem, ktry by przecie wtedy dyrektorem fabryki karabinw. Wadysawa odznaczono Orderem Polonia Restituta.

Z przyczyn oczywistych tj. zwizoci artykuu wspomniaem tu zaledwie o trzech, a liczc z Franciszkiem - czterech znanych Kosieradzkich,takich za ciekawych postaci w dziejach tego rodu byo znacznie wicej. Wielu z nich yjc w tych trudnych dla Polakw, a zwaszcza podlasiakw czasach pozostao do koca swych dni cichymi bohaterami -skazanymi ju na starcie na zapomnienie.

D.KosieradzkiStrona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2023 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt