RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Czwartek, 30 maja 2024 roku, Imieniny: Feliks, Ferdynand
Nasz Przewodnik
Strona główna » Kącik poezji » Recenzje wierszy
Menu
 
Recenzje wierszy:
Wojna
Wyspa przeznaczenia
Dobry Człowiek małej wiary
Tajemnica Boga
Przełomka nad Hańczą
Matnia XXI wieku i Bez sensu...bez istnienia...
Kilka slów o sztuce, krytyce i duchu wolnosci
Wizja czlowieka XXI wieku
 
Kącik Poezji
 


Co skonio autora do napisania wiersza "Tajemnica Boga".

Kadego mylcego czowieka trapi pytania, na ktre nie ma jednoznacznej odpowiedzi. "Czy naprawd istnieje Bg?", "jaki jest sens ycia?", "co jest w yciu naprawd wane i cenne?, jakimi wartociami powinnimy si kierowa?" - takie pytania niejednokrotnie zadaje sobie kady z nas. Na pytania takie od stuleci take prbuj odpowiada poeci, taka jest wanie geneza analizowanego przeze mnie utworu poetyckiego.
Wiersz zaczyna si od aksjomatu, od znanej wszystkim prawdy:
eby narodzi mg si kto
dwie osoby tego musz chcie

Kade nowe ycie jest owocem mioci dwojga ludzi - kobiety i mczyzny. Narodziny dziecka wymagaj od rodzicw, by powicili mu swj cay czas i uwag. Oni jednak nie bacz na to, e wraz z narodzinami potomka bd musieli zerwa z dotychczasowymi przyzwyczajeniami, e nie bd ju mieli czasu na zabaw i rozrywk, e na pewno obniy si ich dotychczasowy status materialny. To nie jest wane, oni od tej pory powicaj si cali dziecku. Mio rodzicielska jest jednak przejawem oglniejszej prawdy, ktr przepiknie uj John Donne: "aden czowiek nie jest samotn wysp, kady stanowi uomek kontynentu, cz ldu". Na wiecie nikt "nie yje sam dla siebie" - taka egzystencja nie miaaby sensu. Ludzie maj rne zdolnoci i dlatego "jeden piecze chleb, drugi domy buduje". Kady czowiek wasn prac przyczynia si do dobrobytu spoeczestwa, ktre tworzy, dlatego: "wielu biednych przyczynio si do bogactwa nielicznych".
Nie ma dowodu na istnienie Boga, to jest kwestia wewntrznej wiary kadego czowieka. Myl nawet, ze taki dowd nie jest potrzebny, nawet do najwikszego sceptyka czy racjonalisty powinien przemwi synny "zakad Pascala". Jednak wikszo ludzi wierzy w istnienie Boga, i to jest chyba dowd przekonujcy. Za takim pogldem opowiada si te autor tego wiersza:
Nie ma w niczym sprawy jednego czowieka
kiedy mwi, e nie ma Boga, bo te
jest inny czowiek co wie, e Bg jest
wtedy gdy nawet go nie ma

Czsto zastanawiamy si, dlaczego na wiecie jest tak wiele za, czy naprawd ono silniejsze od dobra? W analizowanym wierszu moemy wyczyta tez, e dzieje si tak dlatego, poniewa wci deptana jest ludzka godno:
wszystkie zamiary wadzy na Ziemi
nie przekrocz ksigi wyjcia,
gdy nie bdzie w nich miejsca dla ludzkiej godnoci

amanie ludzkiej godnoci polega na tym, e czowiek jest uprzedmiotowiony, traktowany jest jak przedmiot a nie jak podmiot. Najbardziej obkane ideologie XX wieku - faszyzm i komunizm uwaay, e dobro jednostki si nie liczy, e wane jest tylko dobro ogu - rasy czy klasy spoecznej. Oczywicie okazao si to nieprawd, jednak prba urzeczywistnienia tych ideologii doprowadzia do mierci wielu milionw ludzi. Nie doszoby do tego, gdyby ludzie kierowali si ewangeliczn prawd, e nic nie usprawiedliwia zabijania czowieka.
Pisaam ju, e nie ma ostatecznego dowodu na istnienie Boga i myl t podziela autor wiersza:
Nie ma Boga - myl tak samo prawdziwa,
jak istnienie Boga w zbou, chlebie

Pord nas ycie czowieka zawiera si midzy przyjciem a odrzuceniem istnienia Boga: midzy tymi sowami jest i nie ma JEST cay wiat i wszystko na nim pord nas
atwiej jest chyba przyj istnienia Boga w wiecie, bo skoro wiat istnieje, to musiaa by jaka przyczyna jego powstania (mwi o tym zreszt tzw. I dowd na istnienie boga wymylony przez witego Augustyna). Dlatego te "nie mdry bdzie ten kto stworzonym rzeczom zaprzecza".
Zarazem "nikt nie wie, co byo pierwsze i jak to si stao" - jest to tajemnica Boga. Musimy si z tym pogodzi, tak jak biblijny Hiob, ktry nie dowiedzia si, dlaczego akurat jego Bg dowiadczy tak wielkim cierpieniem i dlaczego w ogle na wiecie jest cierpienie i zo. Najwiksza tajemnica czowieka polega wanie na tym, by si pogodzi z tajemnic Boga. Jeli tego ni uczyni, to choby by najwikszy mdrcem (przypomnijmy sobie chociaby losy Fausta) to umrze bez zrozumienia sensu ycia. Wyranie pisze o tym autor wiersza:
std tajemnica czowieka, ktry
jest mistrzem w kadej dziedzinie
urodzony z talentami rozwoju
geniusz z pitnem grzechu
lni blaskiem mdroci
umiera bez zrozumienia celu ycia

Nie powinnimy wci rozwaa, czy naprawd Bg istnieje, tylko y wedug jego przykaza. Bg przecie nas kocha, dowodem jego mioci jest chociaby chleb, ktry codziennie jemy (przy czym ma on dwa znaczenia: wiecznym chlebem jest przecie eucharystia, jego spoywanie, oczywicie przy stosowaniu si do Boych przykaza zapewnia nam wieczne zbawienie). Jeli jednak czowiek odrzuci prawd o istnieniu boga, wtedy nie tylko jego ycie pozbawione bdzie sensu, ale i na caym wiecie dominowa bdzie zo:
kada zbrodnia, udzia w kadej wojnie
jest dowodem na zatrucie ludzi
jadem nienawici, ktrego rdem
jest brak tej prawdy

Najwikszym paradoksem czowieka jest to, e niestety bardzo czsto nie chce on uzna istnienia Boga i wynikajcych std implikacji (np. stosowania si do Jego przykaza, cho grob jest wieczne potpienie):
bo czowieka
nie sta na t prawd, ktra w istocie
tajemnic Boga nie jest.


Weronika Misiutadrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt