RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Kącik poezji » Recenzje wierszy
Menu
 
Recenzje wierszy:
Wojna
Wyspa przeznaczenia
Dobry Człowiek małej wiary
Tajemnica Boga
Przełomka nad Hańczą
Matnia XXI wieku i Bez sensu...bez istnienia...
Kilka slów o sztuce, krytyce i duchu wolnosci
Wizja czlowieka XXI wieku
 
Kącik Poezji
 

Przeomka nad Hacz, czyli zdziwienie wiatem

Jestemy tylko ludmi. C znaczymy wobec ogromu wiata, przytaczajcej wielkoci kosmosu. ycie na Ziemi powstao zanim pierwszy czowiek otworzy oczy by ujrze majestatyczne i zachwycajce bogactwo form, blaskw i cieni.

"Wulkaniczny grad" i "wiat lodowcowy" niemale natychmiast kojarz sie z powstaniem ycia na Ziemi. "Krystalicznie czysta Hacza" ma ksztat aorty, a "gboko serca rdlanej tajemnicy przyciga wielu miakw". Przeomka nad Hacz jest czym trwaym, wieczny bruk i kamienie mog tu zosta ujte jako symbol niezniszczalnoci. "miakowie podwodnych cinie" nie pytaj o pocztek, pocztek powstania Haczy, czy pocztek istnienia. "Kamienie miedzy wod a czowiekiem" s pewnym pomostem czcym ludzi z natur. Pocztek "pozostaje punktem nieoznaczonego ruchu w kosmosie", wic nie znamy narodzin wiata, pocztku nas samych. Niekiedy nie umiemy wyjani prostych sw. C znaczy mio, soce, woda, to tylko pojcia, ktre my sami stworzylimy. Aby dotrze do istoty rzeczy, do prawdy naszej egzystencji naleaoby wsucha si w wiat, cho na chwil poczu jego niesamowito i wielko, poczu rado z odkrywania siebie w nieskoczonym "ruchu kosmosu".

W wierszu odnajdziemy wiele motyww zwizanych bezporednio z istnieniem - aorta, ttno, serce, nieskazitelnie czysta woda z jej podwodnymi cinieniami - tutaj pulsuje ycie. Prawd odnajdziemy w sobie i we wszechwiecie.

,,Przeomka nad Hacz" jest "punktem nieoznaczonego przeomu w ruchu kosmosu", jest symbolem. Symbolem czego? Symbolem pikna, ogromu, wielkoci, symbolem cigego zachwytu czowieka nad wiatem, take symbolem lku przed nicoci i znikomoci ludzkiego istnienia.

"Krystalicznie czysta Hacza" to pierwotne, nieodkryte pikno, ktre tak pociga czowieka. Przyroda kryje wieczne tajemnice, ktrych czowiek nigdy nie pozna, chocia tak wiele odkry i zdoby w dzisiejszym wiecie. Jestemy dumni z najnowszych technologii, wybitnych wynalazkw, cigego postpu, ale czsto brakuje nam najwaniejszego, mianowicie jake cennej wiadomoci istnienia, tego, e przynaleymy do nieskoczonej tajemnicy wiata , ktry od wiekw jest naszym domem. Nie potrafimy ju "nasuchiwa mowy drzew", nie potrafimy spojrze w niebo by poczu si wszechwiata, nie znajdujemy ju czasu, eby pochyli sie i "wzi do rki may kamyczek". Jestemy zajci swoimi, jake wanymi sprawami. W pogoni za sukcesem, w nieustannej rzdzy pomnaania pienidzy, pochonici spenianiem marze, pragnie wasnych i swoich najbliszych, nie jestemy w stanie zatrzyma si i wsucha w odgos pyncej rzeki, w szum drzew.

Poeta pochyla sie nad tym, co dla nas ju przestao by atrakcyjne i wane. Oczarowany niesamowit wielkoci wszechwiata dostrzega w nim jake piekn jedno, woda, soce, mio - znacz to samo, s tajemnic wszechrzeczy. Czuje on "ttno tych wszystkich sw", ttno ycia. Potrafi wsuchiwa sie w siebie, dostrzega wasn egzystencj w peni poczon z wszechwiatem, ktrego tajemnicy nikt nie jest w stanie wyjani. Refleksja nad powstaniem "krystalicznie czystej Haczy", staje si odwiecznym pytaniem czowieka o pocztek. Dlatego peni pokory musimy wsucha si w ttno ycia.

Przyznajmy jednak, e zafascynowany turysta, wdrownik moe posiada dar patrzenia w niebo, nasuchiwania mowy drzew. Dziki swojej pasji, chci odkrywania, wie wicej ni przecitny czowiek, ale czy potrafi odnale prawd o pocztku, odpowiedzie na to jedno wane pytanie? Chocia poeta nazywa pocztek "nieoznaczonym punktem w ruchu kosmosu" to cigle wtpi, chce w gbokiej pokorze aowa, e nikt nie moe nic powiedzie o pocztku, jego niepewno jest wrcz namacalna. Ruch to czas, z czasem zwizany jest czowiek, czowiek, ktry od pocztku swojego istnienia posugiwa si mow, poszukiwa istoty rzeczy, tworzy metafory i symbole. Jzyk nie zawsze w peni oddaje sens ycia, w pewnym miejscu autor mwi o sobie "nie wiem jakim jestem czowiekiem". Ten brak wiedzy przerasta czowieka, niepewno staje si wrcz irytujca. Pozostaje nadzieja, instynkt, e ttno caej przyrody ma niesamowite serce, ktre nie stanie. Nie mona unicestwi tego majestatycznego pikna, tak jak nie mona unicestwi ogromnego kosmosu. Powoli wszystko staje si bardziej zrozumiae i jasne. Wychodzc naprzeciw tej poezji nie pozostamy na brzegu. Moe warto zanurkowa. Chocia w pewnym momencie odczujemy brak tlenu spowodowany cinieniem treci, natokiem obrazw i znacze, warto pozna t gbi, nasyci si ni i trwa. Potem zauwaymy, e potrzebujemy takiej wanie niepewnoci, delikatnych porusze serca. Zdziwiona i urzeczona piknem tej poezji nie utonam, wrciam bezpiecznie na brzeg, mam nadziej, e moje ycie stao si dziki temu peniejsze.

Wioleta Jdruszuk

 drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt