RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Kącik poezji » Recenzje wierszy
Menu
 
Recenzje wierszy:
Wojna
Wyspa przeznaczenia
Dobry Człowiek małej wiary
Tajemnica Boga
Przełomka nad Hańczą
Matnia XXI wieku i Bez sensu...bez istnienia...
Kilka slów o sztuce, krytyce i duchu wolnosci
Wizja czlowieka XXI wieku
 
Kącik Poezji
 

Refleksje po przeczytaniu "Matni XXI wieku" i "Bez sensu...bez istnienia..." Witolda Zembrowskiego

"Przeznaczenie jest mdroci w caoci absolutn, reszta to niedorzeczno w czci stworzona przez autorytety", autorytety dzisiejszego i wczorajszego wiata, Ci, ktrzy pokazuj nam jak y, jak powinna wyglda nasza idealna egzystencja. Wielcy ludzie naszych czasw, ale take Ci, ktrzy maj ogromny wpyw na spoeczestwo, posiadajcy niezwykle przydatn umiejtno manipulacji ludmi. Poddajemy si pewnym trendom, aktualnej modzie, staramy si realizowa obiegowe hasa. Cenimy dobrobyt, karier, pikny wygld, wysok pozycj. Czsto bezkrytycznie ufamy tym, ktrzy chc nas zmanipulowa, tumaczc si brakiem czasu czy zmczeniem codziennoci. To prawda. Idziemy rano do pracy, potem wracamy do swoich rodzin, rozmowy w domu dotycz finansw, dzieci, ciekawych spotka. Niewielu z nas ma ochot pj do muzeum czy teatru, wyjecha w weekend za miasto i odwiedzi pobliskie zabytki. Coraz mniej ludzi czyta ksiki. Mao kto zastanawia sie nad sensem ycia, nad losami wiata, nad wiecznoci. yjemy chwil obecn, pragniemy by szczliwi., dymy nieustannie do poprawienia standardw yciowych, robimy karier. Ten pd yciowy sprawia czsto, e popadamy w rutyn, a wszystko staje sie pytkie i bezsensowne. Inaczej nie potrafimy, bo przecie trzeba z czego y, dzisiejsze czasy narzuciy nam taki sposb bycia. Chodzi o to, aby jak najwicej zyska, czowiek nie jest doceniany, zastpowany coraz czciej robotami i komputerami.

atwo jest zwolni kilkunastu pracownikw, po to, aby obniy koszty. atwo jest zapaci najnisz krajow pielgniarce, ktra pomaga ratowa ycie, czy nauczycielowi, ktry ksztaci nasze dzieci. Wielu ludzi powtarza, e w dzisiejszym wiecie trzeba umie walczy o swoje, "rozpycha sie okciami". Najlepiej maj ludzie wyrachowani i bezwzgldni w deniu do celu, gdy ten cel zawsze osign. Docenia si osoby przebojowe, potrafice pomnaa zyski, najlepiej pikne i mode. Co ma zrobi 50-letnia kobieta, ktra nie moe znale pracy, bo nie ma dwudziestu paru lat, mczyzna, ktry straci rk, ale nie dosta renty, bo ma jeszcze drug sprawn i moe podj prac. Trzeba przyzna, e nasz wiat potrafi by okrutny. Nie pisz o tym dlatego, e widz wiat w czarnych barwach, jest przecie wielu mdrych i dobrych ludzi, tylko dlatego, e zauwaam to, e wikszo niebezpiecznie poda w kierunku samozniszczenia. Nie wierz, e wyrzdzone zo nie powrci ze zdwojon si, e ludzie ktrzy krzywdz, nie zostan ukarani. Moe nie teraz, ale kiedy na pewno.

Nie chc tu moralizowa, ani nikogo poucza, tylko zwracam uwag na pewien problem. Nikt z nas nie chce wojny, krzywd i cierpienia dla swoich bliskich, pragniemy by szczliwi. Ci, ktrzy s bezwzgldni dla innych, postpuj tak, bo pragn korzyci dla siebie i swoich rodzin, dla nich pragn szczcia. Trzeba si zastanowi, dlaczego pragnc szczcia, wyrzdzamy czsto krzywd innym. Naleaoby zwraca uwag na dobro drugiego czowieka, budujc zo naraamy na to zo rwnie siebie samych.

Dlaczego bez zastanowienia i tak atwo wielcy tego wiata rozptuj wojny, wydaj rozkazy, przez ktre cierpi miliony ludzi? Dlatego, e nie myl o przyszoci, nie myl jeszcze o tym, jak bdzie wyglda nasz wiat w nastpnym stuleciu. Walka toczy si o rop, terytoria, pienidze, nie ma w tym dobra ludzkoci. Tylko wiadome i rozsdne sprawowanie wadzy przez rzdzcych wiatem moe go uratowa. Troska o czowieka i ycie na Ziemi powinna by stawiana na pierwszym miejscu. Potrzeba nam mdroci, rozsdku i wiary w czowieka. "Nowy ad nie przyjdzie ani atwo, ani szybko...a bez wiadomego tworzenia sensu naszego istnienia pozbawiamy si te ycia" - pisze autor Matni XXI wieku. I chocia bdzie ciko ma wiadomo, e "soce poezji miaoby szuka bratniej gwiazdy ocalenia", przecie poeci i pisarze nieustannie poruszaj problem dzisiejszego wiata, szkoda, e wielu ludzi problemu tego jeszcze nie dostrzego.

"Matnia XXI wieku" i "Bez sensu...bez istnienia..." mimo znaczcych tytuw nie s utworami pesymistycznymi. Matnia ukazuje problemy dzisiejszego wiata, poruszona jest tam kwestia zwizana z "chaosem XXI wieku", wiata, w ktrym istniejemy, jak wiadomo penego wojen, cierpie, wyzysku i braku szacunku dla czowieka. Jak pisze autor nie bdzie atwo zmieni taki stan rzeczy, ale "bez wiadomego podania za myl nigdy nie docieramy do celu, t "wiadom myl" odnajdziemy chociaby w poezji i pisarstwie. Nauczmy si sucha ludzi wraliwych jakimi s poeci, wraliwych na krzywd, cierpienie, wizj zagady wiata. "Nasze dusze tskni do gwiazdy ocalenia", pragniemy przecie spokoju i mioci, szczcia dla siebie i naszych bliskich. Nie potrafimy znie myli o wojnie, godzie, kataklizmach, utracie dorobku caego zycia. Tak po ludzku boimy si blu i cierpienia, dlatego wiat powinien si zmienia, a eby wiat si zmieni, ludzie musz zacz zmienia siebie. "Bez naturalnej wizi ze wiatem, jestemy bez istnienia sensu...". Pytanie o sens ycia i o to czym jest istnienie pozostaje wci bez odpowiedzi. Nasze ycie jest pene skrajnoci, rozczarowa, blu i radoci, cierpienia i szczcia. Filozofowie przez wieki poszukiwali definicji ycia, prawdziwej jego peni. T peni kady musi odnale sam w sobie, bo ycie jest darem, "bo kady dzie miedzy wczoraj, a jutrem dotyka nas wicej ni potrafimy kocha" . Sprawmy wic, by wiat si nie koczy, by ycie miao sens, by nasze ycie nie byo "lunymi kartkami ale introligatorsko oprawion ksig" , pikn ksig.

Wioleta Jdruszuk

 drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt