RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Kącik poezji » Recenzje wierszy
Menu
 
Recenzje wierszy:
Wojna
Wyspa przeznaczenia
Dobry Człowiek małej wiary
Tajemnica Boga
Przełomka nad Hańczą
Matnia XXI wieku i Bez sensu...bez istnienia...
Kilka slów o sztuce, krytyce i duchu wolnosci
Wizja czlowieka XXI wieku
 
Kącik Poezji
 

Kilka sw o sztuce, krytyce i duchu wolnoci

"Spr bez rozstrzygnicia jak czowiek w naturze dobra i za " to odwieczny spr o sztuk i jej istot. Czym jest, czy jest nam potrzebna do ycia? Niezbdny czynnik ludzkiej egzystencji czy co bez czego mona si oby? Dualizm wiata, nieustanne cieranie si pierwiastkw dobra i za we wszechwiecie, , przeciwstawne siy kosmiczne. Doktryny dualistyczne wi materi z pierwiastkiem zym, za element duchowy z dobrym. Sztuka jest poczeniem materii i duchowoci- wic niedoskonao z doskonaoci? Nie da si jej zdefiniowa, otoczy granicami, w kadej chwili moe pojawi si dzieo, ktre nie mieci si w ciasnych ramach, przekracza utarte konwencje. Takich dzie jest wiele, omielam si nawet stwierdzi, ze nie potrzeba nam szufladkowania, przypisywania twrczoci danego autora do okrelonego stylu. Dzieo powinno by rozpatrywane osobno, a jego artyzm nie oceniany w skali dobra i za, ale poprzez emocje jakie jest w stanie wywoa u odbiorcy.

Sztuk wiemy z pojciem twrczoci, oryginalnoci, indywidualizmu i nowatorstwa, pikno nie jest ju wartoci wyrniajc. W XVIII wieku francuski filozof owieceniowy Charles Batteux wprowadzi termin sztuki pikne zaliczajc do nich malarstwo, rzeb, architektur, muzyk, wymow, poezj, taniec i teatr, dzi nie jestemy w stanie poda cech koniecznych i wystarczajcych do uznania dziea za sztuk.. Powstao nawet stwierdzenie, e sztuk jest to, co si za sztuk uwaa, wana jest intencja autora i odbiorcy, chociaby jednego, ktry uzna, e dzieo stao si dla niego rdem duchowego przeycia i co zmienio w jego sercu.

" Serce jako dobre mylenie jest plonem czowieka ", ludzie zbyt czsto o tym zapominaj. Podanie za gosem serca w naszych oczach zarezerwowane jest dla artystw, romantykw i zakochanych.. Kadego dnia kalkulujemy, rozwaamy, poddajemy analizie, gubimy si w gszczu wanych spraw. Rwnie na sztuk patrzymy z du doz rozsdku, oceniamy wg utartych kryteriw, kanonw pikna, dobra i za, wyczamy nasz emocjonalno, ktra jako jedyna pozwala odkry istot prawdziwej sztuki.

Krytyka jest dziaalnoci intelektualn polegajca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dziea, jest wyrazem przekona ideowo- artystycznych, analiz dobrych i zych stron z punktu widzenia okrelonych wartoci. " Niekiedy mona mie wraenie, e to sowo ma wydwik negatywny, bo moemy mie do czynienia z krytyk nieuzasadnion, a nawet zoliw (.). Jednak bez twrczej polemiki nie sposb zrozumie niekiedy wielkiej gbi dzie twrcw " twierdzi Witold Zembrowski. Krytyka towarzyszy zjawiskom sztuki na zasadzie wspuczestnictwa. " Artysta tworzy wolno " i pragnie, aby odbiorca t wolno poczu.

Problemem naszych czasw jest bezkrytyczne podanie za autorytetami- krytykami, politykami, mediami. Zdarza si czsto, e za wasn przejmujemy opini innej osoby i ulegamy jej bezkrytycznie. Ganie emocjonalna indywidualno, podamy nie swoim tokiem myli. " Czas poera wiat ", czas, ktry narzuca nam zbyt szybkie tempo naszego ycia. Prawdziwa kultura istnieje niejako poza wszystkim, poza czowiekiem, ktry nie potrafi albo nie chce otworzy swojego serca na przeycie zwizane ze sztuk

bo ta cho zabita
potrafi zmartwychwsta
i usi z nami
do wieczerzy.
 

Zabita przez bezwzgldny czas, ktry nie pozwala nam zatrzyma si na chwil i poczu prawd ycia.

Synny " zoty rg" z "Wesela" Wyspiaskiego to symbol walki, znak czynu, ktry ma poruszy spoeczestwo. To take utracona szansa, jak pamitamy "zoty rg" zosta zgubiony. Czy podobnie jak bohaterowie "Wesela" bdziemy nadal pogra si w bezczynnoci, zniewoleniu i niemocy? W tekcie "Krytyka" odnajdziemy mocno postawiony postulat walki z manipulacj i pseudodemokracj. " Trzeba powiedzie krytycznie lub samokrytycznie, e tak dalej by nie moe, bo przecie nie musi, jeeli nikt nikomu nie odebra wolnego wyboru" . Politycy powinni zrezygnowa z autokracji na rzecz demokracji. Jednostka powinna by obdarzona wolnoci, nie pozorn, ale prawdziw. Poeta ukazuje oblicze faszywej demokracji:

Bd nas chwali
za swoje przychody
bd przeszkadza
w mdrym dziaaniu
zmienne granice
na cnoty jaowe
ogosz na wiecie

Pisarze zwracaj uwag na zakamanie i zniewolenie. Rzeczywisty obraz zostaje znieksztacony przez politykw, ktrym zaley jedynie na poparciu tumw. Prawdziwe oblicze wiata zostao zapomniane. Zbyt czsto ulegamy wpywom, zbyt rzadko mamy odwag na sprzeciw, niekiedy nawet nie zauwaamy, e zostalimy zapani w sida manipulacji. " Nie wystarczy, aby jeden co wiedzia, albo w cos wierzy, bo gdy cigle mwimy,ze najlepsza jest demokracja, to musi rozumie to wikszo, a krytyka jest od tego, aby badaa, czy ta wikszo jeszcze w to wierzy, czy dalej ulega manipulacji ."

Poeta wierzy, e waciwy porzdek wiata powrci " kiedy ostatni wdz upadnie ". wiat ktry uleg zapomnieniu to: prawda, brak manipulacji i zakamania, czy wolno. Kim jest wic " ostatni wdz "? Moe alegori faszu, obudy, ktra otpia ludzko. Czy bdziemy w stanie uwierzy w si poezji i odnale zagubiony "zoty rg" ? Miejmy nadziej, e tak..

 

Wioleta Jdruszuk

 drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt