RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 13 lipca 2024 roku, Imieniny: Ernest, Ma³gorzata
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Z mocy prawa...

Idc przez ycie jestemy naraeni na drogi lepsze i gorsze, bywa te, e moemy si znale na skraju bagna, co zrobi gdy cel jest po jego drugiej stronie, czy stara si przej czy te nie wchodzi? Nieracjonalny czyn moe wiele znaczy, zaniechanie wdrwki moe take skutkowa krzywd dla innych. Najlepiej czeka, a bagno wyschnie i w sposb pewny dotrze do celu. Nie traci czasu i trzyma si rozsdku to sztuka oceny wasnych moliwoci na paszczynie zabagnionej rzeczywistoci. Wemy dla przykadu gszcz przepisw, ktrych nigdy nie jestemy w stanie zna, a co dopiero stosowa. Pono lepsze ze prawo, ni barak prawa, a te nieznajomo prawa szkodzi.


Nie raz w yciu ocieramy si o wany szczeg w tej dziedzinie. Gdybym powiedzia, e nieracjonalne prawo nie ma zastosowania, a rozstrzygnicia szkodliwe s niedopuszczalne nie od razu w wiecie prawa znalazbym tak preambu, dlatego przy mnogoci ustaw, zarzdze dochodzi do paradoksw i czynw niedozwolonych. Wemy, dla przykadu szczepionki dla dzieci, nakaz szczepie przy ryzyku powika ze wzgldu na brak przestrzegania przez producentw tych szczepionek norm etycznych, czsto spotykamy nonsens obowizujcych przepisw. Podobnie bdzie wygldaa sprawa dopuszczenia do obrotu wielu produktw z surowcw genetycznie modyfikowanych, ktre nieuchronnie obniaj naturaln odporno flory i fauny, bo po drodze s niezbdne chemiczne preparaty ochronne.


W XXI wieku czowiekowi zdaj si, e przechytrzy natur, e przepisami unormuje zoon wielowymiarowo czowieka, e wreszcie przestanie obawia si gniewu natury, bo stanie ponad ni. Ot co najwyej dotrze do pustyni lub stanie na brzegu bagna i zacznie czeka na cud, ktry spowoduje nawodnienie stepw i osuszenie rozlewisk. Woda i soce maj naturaln rwnowag gdy czowiek j naruszy nie zazna spokoju, wobec tego aden nieracjonalny przepis nie ma zastosowania, a wobec naruszenia oczywistego rozsdku nie mona przytacza jeszcze istniejcych zarzdze, bo to one z mocy prawa nie powinny istnie, kiedy si tego doczekamy, nie wiemy, moe szybciej ni si spodziewamy.


Po dowiadczeniach krachu finansowego przyjdzie nam si zmierzy z bankructwem prawa, ktre obecnie niespjne, przeronite w swojej objtoci paraliuje wszelkie racjonalne dziaania, osb i instytucji w tym gospodarki, ktra jest podstaw kadej organizacji spoecznej. Tak dalej by nie moe. Musz to powiedzie jednoczenie ludzie i politycy i te razem trzeba przystpi do korekcyjnych uregulowa.


Mam wraenie, e zachodzi potrzeba przyspieszonych wyborw z tego powodu i wanie w tym celu. Obowizkiem kadego obywatela, jest reagowanie na wszelk patologi i podejmowanie przeciwdziaa wobec potencjalnych zagroe, zatem tak te robi piszc i tworzc swoj poezj, reszta naley do ekonomistw, prawnikw, politykw i najwaniejszej grupy dla wszystkich tj. przedsibiorcw, tylko e naszym obowizkiem jest oczyszczenie im "pola minowego" na ktrym maj uprawia swoj dziaalno. Pki co najpilniejsze staje si ustawowe uchwalenie, e przy kolizjach i sporach prawnych priorytetem ma by zasada ugodowoci i wspdziaania w celu jak najmniejszego pokrzywdzenia storn, czy minimalizacji ju nieuchronnej szkody. Obecnie stosowane prawo, niestety bardzo czsto rozstrzyga w kierunku odwrotnym, stajc si paralizatorem, ktrego uywanie jest wtpliwe nawet w nadzwyczajnych okolicznociach. Cae szczcie, e wikszoci przepisw w praktyce opartej na "zdrowym rozumie" nikt nie uwzgldnia, problemy powstaj wobec pewnego rodzaju nadgorliwoci i chorych ambicji urzdnikw, ale te czci kancelarii, ktre wydajc opinie nie s zdolne do stwierdzenia w nich, e dany przepis jest sprzeczny z konstytucj albo z prawami czowieka i jego rnorodnymi interesami, czy zasadami wspycia spoecznego.


Drodzy czytelnicy, nie ma czego takiego jak "wito prawa" stworzonego przez niedoskonaego czowieka i nie ma "witego obowizku" do jego przestrzegania, jeeli wiemy, e jest ze, bo w poprzednim artykule "Do przywdcw" uzasadniem refleksj, e z mocy prawa obowizuje nas tylko to co jest dobre dla ludzi, przynajmniej do tego powinnimy zmierza.


Znajc ycie, jestem przekonany, e w wielu wypadkach dla dobra ogu represyjno czynnoci administracyjnych mona z powodzeniem zastpi zaleceniami pokonsultacyjnymi czego obecnie u nas nikt nie docenia, bo nie ma w tym kierunku wytycznych.


Urzdnik suby cywilnej bez umiejtnoci pomijania blokujcych spraw przepisw i niepatrzcy na interes spoeczny kadej wydawanej decyzji bywa czsto autorem bardzo powanych problemw instytucjonalnych czego dla przykadu s bardzo gone sprawy zwrotu dotacji przez modych rolnikw na skutek braku uzyskania w wyznaczonym czasie wymaganych uprawnie.


Rolnik to zawd praktyczny i wedug wielu nie wymaga adnych certyfikatw, uczszczanie na zajcia teoretyczne i czytanie fachowych poradnikw jest przy tym te wskazane, ale aden papier nie zmienia faktu kto jest rolnikiem, a kto nie jest, bo przecie nawet posiadacz skrzanego dyplomu lepiej krw nie wydoi od sprawdzonego hodowcy, ktremu wymagane zawiadczenie powinna wystawi terenowa jednostka doradztwa rolniczego, czy waciwa komrka Urzdu Gminy. Znam z autopsji, e kiedy tak byo, a gdy ju jestemy w UE wszystko si zmienio, pytam gdzie si zmienio, u chopa na polu jest tak samo, to w dyrektywach urzdnikw raczej czego brakuje.


Moim zdaniem przepisy trzeba ogranicza, ale te mona dodawa, jeeli to wpynie na racjonalno ich stosowania, a bd jak poezja, bardziej wieloznaczne. Jednym sowem wszystko kiedy skupi si na poezji i moe "z mocy prawa" bdziemy suy ludziom lepiej ni obecne przepisy. czytaj kcik poezji »
Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt