RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Czwartek, 20 czerwca 2024 roku, Imieniny: Bogna, Florentyna
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Historia nie da si zakama

Ubiegy wiek i ostatnie jego dziesiciolecie sprawio, e mimowolnie stalimy si wiadkami niewyobraalnej wrcz hipokryzji i zakamania, i to nie tylko w dziedzinie historii, ale te polityki, religii i socjologii.

Nard polski jest w tej materii jak najbardziej dowiadczony. Zabory, okres odrodzenia pastwa, nastpnie dwie wojny wiatowe, lipiec 1944 roku i narodziny systemu, ktry w historiografii przybiera rnorodne nazwy: demokracja socjalistyczna, realny socjalizm, komunizm czy demokracja ludowa - przez kilka stuleci zmuszano Polakw do przyjmowania rozmaitych wersji historii wasnej ojczyzny. Jedni zgadzali si na obud czy to z konformizmu, dla wasnej wygody i korzyci, czy te z obawy przed represjami, inni stali w opozycji, mimo grocych konsekwencji starali si szerzy prawd, niejednokrotnie pacc za to yciem. Nasuwaj si tu sowa Alberta Camus: "Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co omiela si powiedzie, e dwa i dwa to cztery, jest karany mierci" . Naginanie prawdy historycznej czy po prostu jej przekamywanie sprawia, e w konsekwencji z biegiem lat tracimy orientacj co jest prawd, a co ni nie jest. Bez wzgldu na wiek, modzi czy starzy, wszyscy s przez cae ycie faszerowani niemaymi dawkami kamstwa. Fasz, niczym pandemia dotyka mieszkacw caej naszej planety. Mimo, e doba "komunizmu" w Polsce dobiega koca, mimo e od niemal dwch dekad yjemy w demokratycznym kraju, gdzie przysuguje nam wolno sowa, gdzie podrczniki szkolne i prace naukowe zdaj si by wolne od obudy i propagandy, to wci wielu ludzi wierzy w wersje wydarze goszone przez politykw lub pseudohistorykw, nie starajc si pozna autentycznych informacji.

Jeli spoeczestwo nie nauczy si szacunku dla siebie i wasnej historii, to za par lat proceder wkadania nam do gw kolejnych bujd historycznych bdzie si pogbia, a propaganda, jak to niejednokrotnie miao ju miejsce, zapanuje na kartach ksiek i prasy. Jednostki odporne i inteligentne nie ulegn i nie zrezygnuj z denia do poznania prawdy. Tutaj jedn z gwnych rl maj do odegrania rzetelni historycy. Powinni oni podj wysiek, aby historia nigdy nie przestaa by "wiatem prawdy" , albowiem: Pierwsz zasad jest, by historyk nigdy nie way si pisa kamstw; drug, by nigdy nie stara si ukry prawdy; trzeci, by swoj prac nie wzbudza podejrze, e kogokolwiek faworyzuje lub jest do kogokolwiek uprzedzony, uywajc sw znakomitego Cycerona.

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wydarze, jakie miay miejsce w Polsce na przeomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku, a ktre to przyczyniy si do demontau systemu realnego socjalizmu i narodzin demokracji w Polsce. Autorka pragnie przedstawi te wydarzenia, posugujc si z jednej strony wspomnieniami, zapiskami obserwatora rozgrywek politycznych ostatnich dwch dekad XX wieku, z drugiej za strony wykorzystujc materiay archiwalne, akty prawne , wypowiedzi i wspomnienia osb, ktre bray bezporedni udzia w omawianym procesie oraz prace historykw zajmujcych si tym okresem. Wszystko po to, aby da jak najszerszy obraz interesujcego nas etapu dziejw Polski i by moe chocia w maym stopniu przyczyni si do tego, aby co niektrzy popatrzyli na ojczyst histori najnowsz z ciekawoci i nie dali sobie wkada do gw faszu.

Mona sobie wyobrazi, e mieszkacowi wczesnej Polski atwo byo si zagubi w natoku napywajcych strzpw informacji, ktre nie zaspokajay w peni potrzeby wiedzy. Jak stwierdzi Jacek akowski w pracy Rok 1989: Geremek odpowada, akowski pyta : "Z Magdalenki - gdzie decydoway si kwestie dla Polski kluczowe - docieray do Polakw zaledwie informacyjne okruchy (...). W rezultacie powstao do powszechne poczucie obcoci, zewntrznoci tego procesu, ktrego zasadnicz treci byo wanie upodmiotowienie, demokratyzacja i otwarcie drogi ku spoeczestwu obywatelskiemu" . Myl, e sowa te mona odnie rwnie do innych momentw, ktre rozgryway si w omawianym okresie. Pomylmy, ile trudnoci nastrczao statystycznemu Polakowi zrozumienie i odniesienie si do biecych wydarze. Dlatego te wspomniane przeze mnie "zapiski obserwatora", autorstwa pana Witolda Zembrowskiego , noszce tytu " Na przeaj do wadzy" , stanowi bez wtpienia niezwykle wartociowy i atrakcyjny materia, pozwalajcy spojrze na histori z innego kierunku i pomc w jej zrozumieniu.

Nie miejsce tu na wyliczanie licznych tytuw prac historycznych, ktre dotycz omawianego zagadnienia. Warto natomiast pokusi si o wymienienie autorw przedmiotu, historykw, ktrzy w swoich pracach ukazywali losy Polski i Polakw po upadku PRL. S to m.in.: Andrzej Garlicki, Andrzej Paczkowski, Wojciech Roszkowski, Antoni Czubiski, Antoni Dudek, Teresa Toraska, Jacek Wasilewski, Mirosawa Marody.

Chronologicznie rzecz biorc, spektrum rozwaa bdzie okres kilku lat, poczwszy od roku 1988 i strajkw, ktre zalay wwczas obszar caego niemal kraju, poprzez Okrgy St, wybory 1989, rzd Tadeusza Mazowieckiego, wybr na prezydenta Lecha Wasy i przepychanki rzdowe z pocztku lat 90-tych. Na zdarzenia te trzeba patrze jak na cao, gdy dopiero wszystkie razem wzite zmieniy w diametralny sposb polityk, gospodark, a nade wszystko spoeczestwo polskie. I chocia niejednokrotnie wymienia si pojedyncze momenty jako przeomowe , to autorka powtrzy za Andrzejem Szczypiorskim, e: "przeomowe daty chyba nie istniej, bo to s zdarzenia, jak gest albo jak okrzyk, to s w gruncie rzeczy dramatyczne incydenty, gdy natomiast o treci ycia zbiorowego decyduje cig wielu faktw, o mniejszym lub wikszym znaczeniu" .

Naturalnie temat niniejszej pracy wymaga cofania si rwnie do wczeniejszych wydarze okresu PRL-u, midzy innymi do czasw wkraczania na aren polityczn i spoeczn "Solidarnoci", czy te do tragiczych momentw zapocztkowanych dnia 13 grudnia 1981 r. Niejednokrotnie naleaoby take odwiey karty historii Polski midzywojennej, tak aby obali nieprzemylane slogany w rodzaju III RP lub IV RP.

 

Drogi Czytelniku, mio mi, e powicie Swj cenny czas. Jeszcze cenniejsze byyby Pana/Pani uwagi, korespondencja ze wspomnieniami i sugestiami, ktre mogyby pomc w redagowaniu wyej nakrelonego opracowania.

Adres redakcji: przewodnik@rtg.siedlce.pl

Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae - Historia jest wiadkiem czasw, wiatem prawdy, yciem pamici, nauczycielk ycia; Marcus Tullius Cicero (106-43 p.n.e.) (Cyceron)

M.in.: Monitor Polski - http://www.msp.money.pl/akty_prawne/monitor,polski;

Porozumienia Okrgego Stou , Warszawa 6 luty - 5 kwietnia 1989 r. Olsztyn: Wydawn. NSZZ Solidarno Regionu Warmisko-Mazurskiego 1989. Oprac. Witold Salomonowicz; Porozumienia "okrgego stou" . Wwa: Ksika i Wiedza 1989. Redakcja Publikacji Wydz. Ideologicznego KC PZPR; Porozumienia Okrgego Stou . 6 luty - 5 kwietnia 1989. Dyskusja plenarna, dokumenty, notki biograficzne. Wwa: PRON RK 1989. Rada Krajowa Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

http://www.zbiordokumentow.pl

 drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt