RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 13 lipca 2024 roku, Imieniny: Ernest, Ma³gorzata
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Co si dzieje na wiecie...

Niebawem moe rozpocz si nowa faza wojskowych operacji USA na Bliskim Wschodzie. Trzeba jednak przyj, e te dziaania maj drugo lub trzeciorzdne znaczenie w prowadzonej wojnie imperialnej od kilku dziesicioleci, kiedy Ameryka pozbawiona gwnych surowcw energetycznych zdaa sobie spraw, e w sposb cigy musi kontrolowa wanie te zapasy i ten rynek na wiecie. Pierwszym kanaem jest makroekonomia, drugim zalenoci polityczne, a dopiero trzecim otwarte dziaania wojenne. Wszystkie trzy kanay maj te same rdo sterowania, wszystkie plany s cile powizane w dugoletniej strategii. Jednak w ostatnim okresie hierarchia tych obszarw przesuna si w kierunku punktu widzenia, e wczeniej czy pniej Ameryka, aby moga by mocarstwem wiatowym musi posiada wikszo wiatowych zasobw ropy naftowej. Tak powsta kolosalny cel zdobycia dla siebie Bliskiego Wschodu i Ameryki aciskiej oraz odpowiedniej wsppracy z Rosj. Do tego swoistego porozumienia nie mog wprost pretendowa Chiny, ani Europa Zachodnia jako gwni odbiorcy energii. Zatem zmienno sojuszy i dziaa pokojowo - wojennych ma niewielk perspektyw, cho jest to najwiksza wojna w dziejach wiata.

Obecny zamiar pokonania Iranu z jednoczesnym opanowaniem Ameryki aciskiej po zdobyciu Iraku i Afganistanu jest te najwikszym krokiem w caej strategii tej wojny. Pierwszym ruchem taktycznym bdzie obnienie cen surowcw o 100 % do poziomu 50+70USD za baryk, aby sprzeda tych surowcw podczas tej operacji bya mao opacalna, a kontrakty terminowe funduszy inwestycyjnych pokryy koszty caej operacji. Nie bez znaczenia jest te dziaanie psychologiczne na reszt wiata. Za dwa lata Ameryka osignie swj strategiczny cel; bdzie okupantem poowy terenw na wiecie z zasobami ropy naftowej, obroni imperialn pozycj supermocarstwa na wiecie. Jakie wtedy zagroenie bdzie najwiksze? Zalenoci makroekonomiczne i polityczne bd atwiejsze do utrzymania, niestety wtedy rzeczywicie powstanie perspektywa konfrontacji zbrojnej, a wic okoo roku 2010 lub pniej na wiecie dojdzie do chwili prawdy, kto jest silniejszy w dostpie do terenw ropononych, adne dotychczasowe sojusze, ani zalenoci nie bd przestrzegane, midzy ROSJ, CHINAMI i USA dojdzie do cakowitej rywalizacji a do zwycistwa jednego z tych supermocarstw na dugi czas.

Jak wida wiat bdzie istnia nadal, jednak w zupenie nieznanej konfiguracji. Nie bd tu niczego prorokowa bo te ta konfiguracja moe by podobna do obecnej, ale po starciu najwikszych si w wiecie i ogromnym kompromisie strat. Mogoby do tego nie doj tylko przy wzajemnej rezygnacji z uycia si zbrojnych w rywalizacji o rop.

Jakoby strcenie przez Chiny swojego satelity meteorologicznego pozwolio Ameryce na odwieenie planw wojen gwiezdnych i budow tarczy antyrakietowej. Przemys samochodowy zaley od dostpu klientw do paliw. Przemys zbrojeniowy zaley od konfliktw militarnych. Pienidze, polityka, propaganda nie maj ukadu szeregowego, a jednak kade wiksze rozwinicie wie lub burzy poprzedni ukad. Wszystkie wymienione kategorie dziaaj na masy, a sterowa nimi moe zaledwie kilka osb, trzeba tylko mie realny wpyw na wiatowy bieg wydarze. Zwycizcy II wojny wiatowej maj ten wpyw po dzie dzisiejszy, ale czy nie zostao to tylko w rkach grupy kontrolnej wacicieli rynku militarnego na wiecie. Taki rynek dziaa nie z roku na rok, a z dziesiciolecia na dziesiciolecie, eby mg sie rozwija potrzebne s wojny i strach przed nimi. Wywoa wojn mona o byle co, ale te nawet Ameryka moe by pokonana, gdy zostan popenione bdy wykraczajce poza wszelk wyobrani. Ludzie mimo wszystko chc w co wierzy, mog wierzy w pokj, Boga, ale te mog wierzy w moliwo zniszczenia Ameryki, choby miaby to by odwet za ludobjstwa na muzumanach. Rozwizanie to moe by moliwe, gdy kto wygra wojn propagandow, a t mona przegra przy sukcesach militarnych, ekonomicznych i politycznych, gdy nie zauway si zwrotu w strachu lub wierze ludzkoci. Dlatego wiat czeka na diament wiary, ktry pokona, zych ludzi, czy te "Boga pienidzy".

 

Witold Zembrowskidrukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt