RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 13 lipca 2024 roku, Imieniny: Ernest, Ma³gorzata
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Relatywizm XXI wieku...

Zjawisko, ktre niekoniecznie jest nowe, ale osadzone obecnie w XXI wieku ma w pewnym stopniu epokowy charakter. Nawet nie czytajc artykuu" media i wiat" , w ktrym dotykamy problemw zwizanych z manipulacj relatywizm obiektywizuje jej wystpowanie jako czynnika charakterystycznego dla naszych czasw. Czym jest naszym zdaniem relatywizm dla przykadu wojny, pastwa, kapitau i ycia ludzi : ot tak wymowne kategorie w XXI wieku trac cechy pocztku, koca, granic, prawdy, bo zafunkcjonowaa globalizacja, ktrej te nikt powstrzyma nie mg i nie chodzi tutaj o jednostronn tego krytyk. W tej chwili jeszcze nie znamy wielu konsekwencji powstaej kultury relatywizmu opartej na dziaaniach szybkich i ogromnej sile koncentracji rodkw w rnych dziedzinach na zmiennych obszarach. Bardzo czsto uywamy wyraenia , e nic staego nie ma. W jednym z artykuw wspomniaem o wysokim wskaniku rozwodw ,ojczyzna moe by tam, gdzie si yje czy mieszka i to niekoniecznie dugo w jednym miejscu, w yciu te nie raz zmieniamy zajcia , a nawet zawody. Jeeli ju wykazujemy zainteresowanie wiatem i kultur to choniemy wszystko co popadnie bez naleytego trudu zachowania dystansu dla ochrony wasnych pogldw, tosamoci, czy wiadomoci. Nie rzadko jest tak, e tego wcale nie mamy, ale susznie obawiano si globalizacji, ktra nas naraaa na utrat tych wartoci. Kto powie " co za co" lub przywoa powiedzenie "dobrego i knajpa nie zepsuje" , "a zego i koci nie naprawi". No c dowodw na rozkwit relatywizmu jest caa gama , a to ,e klimat si ociepla czemu jest winien CO2, kryzys nadprodukcji, jako ywnoci , inynieria genetyczna, religie itd.
Czy czowiek temu miaby si opiera czy poddawa, ale kto bdzie o to pyta? Autorytetami s ludzie sukcesu, geniusze nauki, gwiazdy estrady, ktrych take na kocu spotka refleksja o przeznaczeniu czy tajemnicy czowieka, ale przecie nikt tego bez pogbienia relatywizmu te nam nie przybliy. Matnia, widmo, labirynt, dosownie" im bardziej w las tym wicej drzew", a jednak by moe nawet lepiej nam si yje, a wojny , okruciestwa s suszne i precyzyjne, krachy finansowe i moralne byy i bd nadal. Takie sobie szczere spojrzenie w oczy z byskiem flesza- nic tu po nas , bo inaczej do koca wieku ju nie bdzie. Pozytywna strona relatywizmu jest taka , e niewiadomo czy to dobrze czy le, czy jeszcze dugo, czy nadto krtko. Ko moe kiedy mnie zapyta czy relatywizm nie rwna si implikacjom wieloznacznoci w poezji jako rodka artystycznego? Po pierwsze take mj warsztat literacki dotyczy XXI wieku, a po drugie relatywizm to jednak sfera materialna, a wieloznaczno poetycka to chciabym by zdania, e to sfera duchowa, przecie nie pisze wierszy, aby powikszy swoje konto w banku, a jak kadego mona mnie skusi na promocje , czy inne obietnice. Tak te zawsze przeladuje mnie pytanie dlaczego pisz, dlaczego zmieniem zawd i zajcie, nie pora jeszcze dla mnie na odpowied , chocia to pozwala mi zachowywa pogldy, ksztatowa wiadomo ,jednak tosamo indywidualna jeeli jest to tylko moe by uomna i jako taka mnie nie cieszy.
Wielowtkowo tych zagadnie mogaby nam komplikowa dalsze refleksje, a interesuje nas stosunek tradycyjnych form i wartoci kulturalnych do nowoczesnej jej poday czy te wymiany wszelkiej kultury w dobie globalizacji i czy rezultatem tego jest wzrost negatywnego relatywizmu. Myl, e to wszystko jest weryfikowane przez cele stawiane tym procesom, na pewno dobre jest to co ma suy ludziom, a ze to co ich zabija, dlatego nigdy tradycyjna kultura nie poprze usprawiedliwienia wojen, wyzysku i ograniczania praw czowieka, dlatego tak trwae s narodowe religie, ktrych jakiekolwiek kwestionowanie nie ma sensu, a korzystajc z praw relatywizmu naleaoby je popularyzowa i od strony kulturowej wyjania, e powstay na tych samych zasadach i napotykaj te same bariery.
Pokora, tolerancja bd umoliwiay budowanie duchowej wizi ludzi w XXI wieku, a materialny relatywizm, czyli okamywanie, manipulowanie, stosowanie przemocy przerwie globalizacyjn ukadank mimo wielu realnych korzyci. Oglnie rzecz biorc ocena dojrzaoci caej ludzkoci jest te niemoliwa, ale kady rok dla prawie 7 mld ludzi to wielki sukces, ktry nie byby moliwy bez przewagi dobrego przeznaczenia nad rnymi arsenaami rodkw zagady.
Analizujc argumentacj obserwatorw konfliktu w strefie Gazy mona odnie wraenie, e wiat pozwala na ludobjstwo bo nie ma adnych rodkw zaradczych, tak te byo w XX wieku, ju wtedy wojny przekroczyy wszelkie bariery czowieczestwa, ktre sprowadzaj si do jednego wniosku, musi kiedy nadej taki wiek, w ktrym nie bdzie dopuszczalny rozkaz strzelania, dziaania bez rozkazu byyby pojedynczymi incydentami. Sia kultury moe to osign, ale wymaga to skoncentrowanego duchowego wysiku niemal caej ludzkoci. Mnie szeroko rozumiany relatywizm pozwala w to wierzy, co te wyraam w swoich utworach (wiersze).

Witold Zembrowski


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt