RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziałek, 25 października 2021 roku, Imieniny: Daria, Inga
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuły :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesień 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 1
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrągłostołowe
Walka o panowanie nad Bałtykiem w XVII w
Katyń-miara godności człowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza
Kult słuszności inaczej naiwność...
Salezjanie w Sokołowie Podlaskim
Co sie dzieje na świecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszłosc
Media i Świat...
Kryzys...
Do Przywódców...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnaleźć światło...
Krytyka
Człowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpływ na naszą epokę?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura człowieka
Ustawa...
Oczekiwania a możliwa przyszłość polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chęci...dla reform?
Twórczość bez owoców...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...już za tydzień...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodarką?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstęp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wieczności trwanie...
Blisko ludzi..
Życie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mówią...
Miałkie słowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
Źle postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kreską...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyskał a kto stracił po głosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

denudacyjnym jako równina, w której erozja wodna ukształtowała dna koryt niższe tarasy, jest wynikiem bardzo aktywnej działalności gospodarczej człowieka. Teren obecnej Wysoczyzny Siedleckiej, podobnie jak ok. 90% terytorium Polski, porastała dziewicza puszcza leśna. Zmiana pokrycia terenu i składu gatunkowego potencjalnej szaty roślinnej, aż do usunięcia całych zespołów leśnych a następnie pastwiskowych i łąkowych, wywołała nasilające się procesy erozji wietrznej i wodnej.

Intensywna uprawa gleb oraz zagłębianie się koryt cieków w dna ich dolin, na przestrzeni tysięcy ostatnich lat, sprawiła, że obecny krajobraz regionu to rozległa wyżyna z licznymi deniwelacjami. Szczególnie silne rozwinięcie rzeźby i jej urozmaicenie widoczne jest w dolinach rzek i stokach dolin. Pas obniżeń terenowych ciągnie się z południa, z rejonu Sokołowa Podlaskiego, i biegnie w miarę regularnie na północ, z niewielkim wschodnim odchyleniem, aż do rozległej doliny Bugu w Białobrzegach i Kamieńczyku. Wzgórza i wyniesienia wyznaczają wododział rzeki Cetyni. Od źródeł, w rejonie wsi Przywózki, granica zachodnia wododziału przebiega po linii miejscowości: Przywózki - Brzozów -Łubianki - Budy Kupientyńskie - Pieńki Suchodolskie - Kostki-Pieńki - Kol. Hołowienki -Stelągi Kol. - Seroczyn Kol. - Białobrzegi. Wschodnią granicę zlewiska Cetyni wyznaczają wzgórza i wyniesienia w linii miejscowości: Wojewódki Górne - Żanecin - Bochorza - Bujały Mikosze - Toczyski Pod borne - Sewerynówka - Łazówek - Kamieńczyk. W rejonie projektowanej inwestycji pojedyncze wzgórza lub grupy (pasma), jako strefa moreny czołowej, osiągają wysokości - na wschodzie: Zagórze (Leśniczówka) - 168,8, Grodzisk - 146,8, Nieciecz Dwór - 162,0, Nieciecz Włościańska - 160,6; na zachodzie i południu: Kupientyn Kol. - 155,9, Łubianki - 156,1, Kupientyn - 169,9, Jadwisin - 165,9, Kupientyn (Las)- 157,4. Dolina rzeki Cetyni, w rejonie wsi Niewiadoma leży na rzędnej 132,5, w Nieciecy Włościańskiej 135,7, na północ od Kupientyna 144,0, na południe 146,2 (w pobliżu przepustu pod drogą Siedlce - Sokołów Podlaski - Zambrów). Rejon projektowanego obiektu stanowi wąska dolina rzeki o stosunkowo stromych brzegach w znacznym stopniu zadrzewiona. Tereny te należą do wsi Nieciecz Włościańska, Niewiadoma, Kupientyn Kolonia i były w większości własnością prywatną (aktualnie trwa wykup gruntu przez Urząd Gminy). Na południe od projektowanego obiektu znajdują się zabudowania wsi Nieciecz Włościańska i Kupientyn Kolonia, na wschód - wsi Niewiadoma, a na północ i zachód zabudowania przysiółka Kupientyn. Najbliższe zgrupowania budynków (Kupientyn Kolonia, Nieciecz Włościańska ) położone są w odległości ok. 70 -100 m od granicy zalewu. Rzędne terenu w rejonie ich lokalizacji są ok. 3 m wyższe od projektowanego normalnego poziomu piętrzenia. Zabudowania ciągłe (szeregowe) położone są znacznie dalej od granic zbiornika i są całkowicie poza zasięgiem jego oddziaływania. Znaczna odległość do wsi zabezpiecza również wody zbiornika przed zanieczyszczaniem ich ściekami komunalnymi (gospodarskimi) . Po wschodniej stronie obiektu, w odległości ok. 900 m poniżej projektowanej zapory, przebiega asfaltowa droga gminna łącząca miejscowości Nieciecz Włościańska, Niewiadoma, Grodzisk i Sabnie, a w przybliżeniu równolegle do końcowej części zbiornika na odcinku o długości ok. 300 m , droga, krajowa Nr 63 Węgorzewo - Słowatycze. Dolinę rzeki przeznaczoną pod zalew (km rzeki 24+643) przecina również lokalna droga gruntowa biegnąca od zabudowań wsi Kolonia Kupientyn w kierunku północno - zachodnim do drogi krajowej nr 63. W projekcie przewiduje się jej zachowanie przez budowę w tym miejscu grobli przecinającej czaszę zbiornika. Ponadto tereny przyległe do inwestycji pokryte są siecią lokalnych dróg gruntowych łączące pomiędzy sobą poszczególne grupy zabudowań oraz służące dojazdowi w pola ze sprzętem rolniczym. Nie kolidują one z projektowanym obiektem.

Komunikację w rejonie projektowanego obiektu zapewnią:

-droga krajowa Nr 63 Węgorzewo - Słowatycze, biegnąca z Siedlec, poprzez Sokołów Podlaski, Ostrów Mazowiecką i dalej na północ do Łomży w pobliżu zachodniej strony zbiornika,


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2021 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt