RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

W duchu integracji

Czym e jest ulego wszelkiego rodzaju, tym w istocie jest integracja w ogromnym zlewie propagandy. Integracja sowo przewrotne, oznaczajce zespolenie, wspprac, partnerstwo etc. raczej odnosi si do ukadw spoeczno - gospodarczych ni do uczu midzyludzkich. Wobec tego musimy by bardziej wyczuleni na uywanie tego sowa, gdy nie da si go bez zastrzee umieci midzy mioci i przyjani, trzeba szuka ewentualnie miejsca przy tolerancji albo gdzie w tolerancji dla nietolerancji jest paszczyzna integracji. Tylko jak ta integracja wymusza ulego, stwarza konieczno to jest to ju przymus, a wic mamy do czynienia ze skryt przemoc. Za chwil postaram si dowie, e caa gracja w integracji to subtelne szukanie saboci midzy partnerami majcymi wiele wsplnego ze zwyk naiwnoci. Nie wiem jak dla innych, ale dla mnie sowo, ktre nie oznacza podstawowej wartoci duchowej, a podszywa si pod takie wartoci jest niebezpieczne, bo moe by w pewnych okolicznociach zdradzieckie i powinnimy mie tego przynajmniej wiadomo. Ponadto za tym pojciem kryj si ukady gospodarcze, a wic w gr wchodz pienidze, dzisiaj wyjtkowo konfliktogenne mierniki ekonomiki wiatowej. Dla wszystkich powinno by zrozumiae, e naturaln spraw w takich sprawach jest nieufno i dobr rzecz jest wszystkich wyczuli na zachowanie ostronoci.

Wystarczy abymy zechcieli powici chwil dla samych siebie, kim my jestemy, jak postpujemy, do jakiego stopnia si znamy itd. Wiadomo, e pod kadym wzgldem jestemy rni, mamy mas wewntrznych trudnoci co do porozumienia i jednolitego dziaania, poszanowanie wartoci take pozostawia wiele do yczenia. Krtko rzecz ujmujc, nie wdajc si w mnstwo przyczyn, nie jestemy zintegrowani ani w miecie, ani w gminie, nie bdmy dziemi, wie o tym cay wiat i jeeli mimo to jest gotowy na ukady z nami to pod jednym generalnym warunkiem, e zawsze bdziemy posuszni, bo inaczej zostaniemy ukarani. Wobec takiego stanu rzeczy uwaam e dotychczas bez wyranego wyraenia woli narodu nikt nie by upowaniony do zacigania w tym zakresie ostatecznych zobowiza, a przypisywanie sobie takich kompetencji jest niczym innym jak polityczn infantylnoci. Nie wiem, czy w aktualnej sytuacji mona to wszystko nadrobi, ale z zagroeniem polskiego rolnictwa, ba caego przemysu kto kiedy bdzie musia co zrobi. Rozwija si w Polsce sie marketw, nie wszdzie jestemy tym zachwyceni, gdy w przyszoci ta sie zadecyduje czyje towary bd nam sprzedawane. Cay poziom ycia bdzie uzaleniony nie od wolnego rynku, ale obecnie od rynku dokadnie kontrolowanego. W tak napitych czasach sama idea integracji jest jak najbardziej suszna, niebawem stanie si najpilniejsz potrzeb, eby nie doszo do katastrofalnych ruchw spoecznych w caym wiecie, ale punktem wyjcia do ycia w pokoju s duchowe wartoci ludzi: mio, wolno, godno, jednym sowem wiara w czowieka i uznanie jego ycia za spraw najwitsz. Jeeli wiat wytwarza tyle broni i rozbudowuje bloki militarne, to jak to si ma do tych wartoci i szans na powodzenie integracji zupenie nie opieranej o pogbianie wartoci duchowych midzy ludmi, midzy narodami, tylko wymienianie midzy rzdami umw do czsto objtch tajemnicami i zupenie nieznanymi dla spoeczestwa. Nikt nie jest w stanie zbudowa trwaego, bezpiecznego porzdku bez poszanowania podstawowych wartoci i praw czowieka, choby wysypa na to konto wszystkie pienidze wiata, bo kiedy one by si skoczyy, zawaliaby si taka budowla. Chodzi o to, ebymy zdali sobie spraw z tego, co jest realne, a co nie jest, jakimi narzdziami tworzy si okrelone dziea i z jak mozolnosci, o ile maj to nie by propagandowe cuda, tylko autentyczne pojednania i zblienia midzynarodowe.


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt