RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

RECENZJA

Z narastajcym zainteresowaniem czytaam wiersze zamieszczone w pierwszym, drugim, potem trzecim numerze "Naszego Przewodnika". Wiersze te powinien przeczyta kady, bez wzgldu na poziom wyksztacenia, wiatopogld, wiek czy pe. Jest to swoiste "a, b, c..." kadego Polaka i kadego czowieka.

Temat twrczoci jest bardzo szeroki, a jednoczenie bardzo nam bliski - ycie. Sprawy dotyczce kadej jednostki z osobna oraz nas wszystkich stanowicych nard i szerzej rozumian wsplnot ludzk. Utwory te ujmuj ycie w dwch aspektach, w makroskali i w mikroskali, w gbokim aspekcie historycznym, spoeczno - ekonomicznym , filozoficznym i psychologicznym.

Poruszaj problemy egzystencji szeroko rozumianej, by przej do spraw zwyczajnych, codziennych zmaga, radoci i trosk kadego czowieka.

Zwracaj uwag na potg myli ludzkiej( "Nasza wiedza") i poszukiwanie prawdy, sensu ycia ( "Nasza przyszo") W sposb bardzo wzruszajcy Autor pisze o naszej ziemskiej wdrwce, o przemijaniu w wierszu "Sowo dla Babci", aby przej do postawy pokory akceptacji porzdku wiata i nadziei na "wiecznoci trwanie". S wyrazem gbokich przemyle na temat sensu i celu ycia. Nasze ycie to "biaa karta", ktra zapisuje czas i serca . W wierszach czsto pojawiaj si sowa takie jak mio, przyja, wierno, godno, modlitwa, praca. S to sowa szczere, proste i jednoczenie wielkie, bo stanowi sens naszego ycia.

Duo miejsca powica Autor na rozwaania o mioci w rnych jej odcieniach. Przypisuje jej jednak szczegln rol w yciu czowieka, dochodzc do wniosku: "Cay wiat jest tylko tyle wart , co mae czue serce". Jednoczenie w wielu utworach brzmi nuta niepokoju: dokd zmierzamy? Kto potrafi "cieszy si yciem skromnym i cikim", "powiedzie wiatu, e wojny nie bdzie, nadziei otworzy wrota". Autor nie pozostawia czytelnika z bagaem trudnych pyta. Drogowskazem ma by rozum i przyja, a si napdow - optymizm.

W wielu wierszach pojawia si temat Ojczyzny , przywizania do ziemi rodzinnej, troski o jej przyszo, szacunku i pamici dla tych, ktrzy oddali za ni ycie. S wic doskona lekcj historii i patriotyzmu dla naszej modziey. We wspczesnych czasach, gdy sowa o ojczynie s to pusto brzmice sowa, lub wrcz wstydliwe, sformuowania wierszy zamieszczonych w "Przewodniku" "my nard polski", "nasza deklaracja" brzmi dumnie. Myl, e celem Autora byo poruszenie czytelnika, by zdolny by do odczucia tej dumy, wynikajcej z przynalenoci do naszego narodu.

W formie wierszy uderza i ujmuje bezporedni zwrot , apel do czytelnika ( np. "otwrz serce swoje") oraz podkrelenie wizi z innym czowiekiem, narodem, o czym wiadcz czsto uywane zaimki: my, nasz, nasze. Autor zachca nas do dziea tworzenia. Postawa aktywna, poszukujca, nieustajcy optymizm mimo przytaczajcych zjawisk dnia codziennego, moliwo oderwania si od tej rzeczywistoci i rozumna jej ocena, a przede wszystkim zrozumienie czowieka i troska o dobro narodu, to gwne walory twrczoci Autora wierszy zamieszczonych w "Naszym Przewodniku". Mona sdzi, e nastpne utwory bd utrwala i poszerza zasygnalizowane nurty dla przyjemnoci i korzyci wielu Czytelnikw.

Mioniczka poezji
nauczycielka jz . polskiego


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt