RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziałek, 25 października 2021 roku, Imieniny: Daria, Inga
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuły :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesień 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 1
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrągłostołowe
Walka o panowanie nad Bałtykiem w XVII w
Katyń-miara godności człowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza
Kult słuszności inaczej naiwność...
Salezjanie w Sokołowie Podlaskim
Co sie dzieje na świecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszłosc
Media i Świat...
Kryzys...
Do Przywódców...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnaleźć światło...
Krytyka
Człowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpływ na naszą epokę?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura człowieka
Ustawa...
Oczekiwania a możliwa przyszłość polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chęci...dla reform?
Twórczość bez owoców...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...już za tydzień...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodarką?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstęp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wieczności trwanie...
Blisko ludzi..
Życie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mówią...
Miałkie słowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
Źle postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kreską...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyskał a kto stracił po głosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

RECENZJA

Z narastającym zainteresowaniem czytałam wiersze zamieszczone w pierwszym, drugim, potem trzecim numerze "Naszego Przewodnika". Wiersze te powinien przeczytać każdy, bez względu na poziom wykształ­cenia, światopogląd, wiek czy płeć. Jest to swoiste "a, b, c..." każdego Polaka i każdego człowieka.

Temat twórczości jest bardzo szeroki, a jednocześnie bardzo nam bliski - życie. Sprawy dotyczące każdej jednostki z osobna oraz nas wszyst­kich stanowiących naród i szerzej rozumianą wspólnotę ludzką. Utwory te ujmują życie w dwóch aspektach, w makroskali i w mikroskali, w głę­bokim aspekcie historycznym, społeczno - ekonomicznym , filozoficznym i psychologicznym.

Poruszają problemy egzystencji szeroko rozumianej, by przejść do spraw zwyczajnych, codziennych zmagań, radości i trosk każdego człowieka.

Zwracają uwagę na potęgę myśli ludzkiej( "Nasza wiedza") i poszu­kiwanie prawdy, sensu życia ( "Nasza przyszłość") W sposób bardzo wzruszający Autor pisze o naszej ziemskiej wędrówce, o przemijaniu w wierszu "Słowo dla Babci", aby przejść do postawy po­kory akceptacji porządku świata i nadziei na "wieczności trwanie". Są wyrazem głębokich przemyśleń na temat sensu i celu życia. Nasze życie to "biała karta", która zapisuje czas i serca . W wierszach często poja­wiają się słowa takie jak miłość, przyjaźń, wierność, godność, modlitwa, praca. Są to słowa szczere, proste i jednocześnie wielkie, bo stanowią sens naszego życia.

Dużo miejsca poświęca Autor na rozważania o miłości w różnych jej od­cieniach. Przypisuje jej jednak szczególną rolę w życiu człowieka, docho­dząc do wniosku: "Cały świat jest tylko tyle wart , co małe czułe serce". Jednocześnie w wielu utworach brzmi nuta niepokoju: dokąd zmie­rzamy? Kto potrafi "cieszyć się życiem skromnym i ciężkim", "powiedzieć światu, że wojny nie będzie, nadziei otworzyć wrota". Autor nie pozostawia czytelnika z bagażem trudnych pytań. Drogowska­zem ma być rozum i przyjaźń, a siłą napędową - optymizm.

W wielu wierszach pojawia się temat Ojczyzny , przywiązania do ziemi rodzinnej, troski o jej przyszłość, szacunku i pamięci dla tych, którzy oddali za nią życie. Są więc doskonałą lekcją historii i patrioty­zmu dla naszej młodzieży. We współczesnych czasach, gdy słowa o oj­czyźnie są to pusto brzmiące słowa, lub wręcz wstydliwe, sformułowania wierszy zamieszczonych w "Przewodniku" "my naród polski", "nasza de­klaracja" brzmią dumnie. Myślę, że celem Autora było poruszenie czytel­nika, by zdolny był do odczucia tej dumy, wynikającej z przynależności do naszego narodu.

W formie wierszy uderza i ujmuje bezpośredni zwrot , apel do czytelnika ( np. "otwórz serce swoje") oraz podkreślenie więzi z innym człowiekiem, narodem, o czym świadczą często używane zaimki: my, nasz, nasze. Autor zachęca nas do dzieła tworzenia. Postawa aktywna, poszukująca, nieustający optymizm mimo przytła­czających zjawisk dnia codziennego, możliwość oderwania się od tej rze­czywistości i rozumna jej ocena, a przede wszystkim zrozumienie człowieka i troska o dobro narodu, to główne walory twórczości Autora wier­szy zamieszczonych w "Naszym Przewodniku". Można sądzić, że następ­ne utwory będą utrwalać i poszerzać zasygnalizowane nurty dla przy­jemności i korzyści wielu Czytelników.

Miłośniczka poezji
nauczycielka jęz . polskiego


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2021 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt