RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

GWIAZDY I LUDZIE ...

Niewtpliwie wkraczamy w XXI w. Chyba wikszo z nas zastanawiaa si nad tym, co nas czeka w najbliszej przyszoci. Podejrzewam, e spekulacje na ten temat przedstawiaj si raczej nieciekawie, zwaywszy na to, e spoeczestwo polskie jest do pesymistycznie nastawione do wiata, zmian, jakie zachodz w naszym kraju i na caej kuli ziemskiej.

Wikszo z nas pokada ogromne nadzieje na popraw bytu i losu w przystpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej. To dobre zjawisko, mie nadziej, tylko, e yjemy w czasach, rzdzonych przez pienidz, a co z tego wynika nic nie ma za darmo. Dlatego powinnimy dokada stara, aby nasza gospodarka rozwijaa si i eby Polska przystpujc do organizacji europejskich staa si rwnorzdnym czonkiem tyche struktur, a take partnerem nie tylko dla krajw czonkowskich. Mamy szans sta si krajem strategicznym w rejonie Europy rodkowo-Wschodniej, partnerem, przewodnikiem w tej czci kontynentu. To nasza szansa, a take ogromna rola do spenienia przydzielona przez histori.

Obok tych zaoe w odniesieniu do caego kraju, kady zwyky obywatel planuje indywidualnie dla siebie przyszo. Z astrologicznego punktu widzenia przyszo nie bdzie na pewno tak wietlana jak kady by sobie wymarzy. Rok 2000 rozpocznie Er Ryb, w ktrej ma nastpi oczyszczenie Ziemi. Co dokadnie si z tym wie, trudno w tej chwili jednoznacznie stwierdzi. Niektrzy prorokuj nawet koniec wiata. Pozostaje tylko nadzieja, e przepowiednie si nie sprawdz.

Czy zastanawiali si Pastwo, do czego doprowadzi galopujcy rozwj techniki i postp cywilizacyjny? Czy moe doj do takiej sytuacji, e czowiek zostanie cakowicie zastpiony przez maszyny, e przestanie by uyteczny? wiatem bdzie rzdzi jeden wielki komputer, jak w tej sytuacji odnajdzie si czowiek? Sprbujmy wyobrazi sobie tak sytuacje. Jest rok 2025. wiat jest cakowicie skomputeryzowany i zelektryfikowany. Jedzenie to mae piguki o odpowiednich smakach. Poruszamy si tylko w powietrzu, bo drogi przy takim natoku samochodw od dawna s ju bezuyteczne. Oczywicie podbilimy Kosmos, teraz odpoczywamy na Marsie i Ksiycu. Ekolodzy przegrali sw bitw; przy kadej ulicy znajduje si fabryka, znika ziee, drzewa, kwiaty. Wszystko jest sztuczne.

Tylko czowiek pozosta ten sam, cho teraz ma bardzo duo czasu dla siebie. Kobiety nie gotuj, nie sprztaj, nie pior, nie wychowuj dzieci. Od tego s odpowiednie urzdzenia, tak zaprogramowane aby przy minimalnym zuyciu energii wykonywa swoje prace bezbdnie. To samo dotyczy mczyzn, ktrych w codziennych obowizkach rwnie wyrczaj automaty. Uczy rwnie si nie trzeba, bo wiedza za pomoc odpowiednich suchawek sama "wchodzi do gowy". Tak rzeczywisto zasta czowiek - may, zwyky, pospolity.

Czego chciaam dowie, tego, e najwaniejsze jest wntrze czowieka , bo jeeli nawet znalaz by si w takiej rzeczywistoci, a miaby siln dusz, miaby ogromne szanse przeycia i odnalezienia si w zastanej rzeczywistoci. Jeeli jego duch byby wraliwy na dobro, mio, czy wierno, mgby nawet walczy z automatami i komputerami, ktre maj moe i kilkaset razy wikszy potencja programowy, ale ludzie zawsze bd mieli nad nimi przewag, gdy posiadaj serce i dusz. I to jest najwiksza potga ludzkoci. Nie pozwlmy, aby technika zapanowaa nad nami, a wtedy bdziemy na prawd silni, przeyjemy i uchronimy cay wiat.

Redakcja.


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt