RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 24 października 2021 roku, Imieniny: Marcin, RafaÂł
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuły :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesień 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 1
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrągłostołowe
Walka o panowanie nad Bałtykiem w XVII w
Katyń-miara godności człowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza
Kult słuszności inaczej naiwność...
Salezjanie w Sokołowie Podlaskim
Co sie dzieje na świecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszłosc
Media i Świat...
Kryzys...
Do Przywódców...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnaleźć światło...
Krytyka
Człowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpływ na naszą epokę?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura człowieka
Ustawa...
Oczekiwania a możliwa przyszłość polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chęci...dla reform?
Twórczość bez owoców...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...już za tydzień...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodarką?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstęp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wieczności trwanie...
Blisko ludzi..
Życie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mówią...
Miałkie słowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
Źle postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kreską...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyskał a kto stracił po głosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

ŻYCIE JEST PIĘKNE...

Każdy w swoim życiu zadaje sobie czasami pytania dotyczące swojego przeznaczenia. Nurtują nas myśli dotyczące przyszłości, kolei losów naszego życia. Gdyby jednak komuś powiedzieć, że jest ono z góry ściśle zaplanowane i, że nie można uniknąć swojego przeznaczenia, to na pewno wiele osób przyjęłoby to z niedowierzaniem i zdumieniem. Taka opinia wywołała by sporo kontrowersyjnych stwierdzeń. Wiele osób uważa, że to właśnie od nich zależy większość wydarzeń, jakie mają miejsce w ich życiu.

Są sytuacje, kiedy stawiamy sobie samodzielne cele, ale są też takie kie­dy musimy zachować się według prawdopodobnej woli. Nie ma człowie­ka, który nie byłby chociaż raz postawiony przed takim wyborem, dlate­go wielu ludzi korzysta na przemian z jednej lub drugiej pozycji. Ten sam człowiek raz jest czemuś posłuszny, innym razem przeciwstawia się napotkanym rzeczom. Dlatego musi zaistnieć procesor łączący te kon­trastowe postawy. Znamienne jest to, że wiele osób wprawdzie wyznacza sobie samodzielne cele, lecz prosi siły wyższe o pomoc w ich akceptacji i realizacji. Znaczy to, że uznają istniejące dla nich przeznaczenie, jako siłę wyższą od własnego wyznaczania sobie celów. Są ludzie, którzy uważają, że nie określają sobie celów, tylko działają zgodnie z przeznaczeniem. Posługują się wyłącznie intuicją i sumieniem. Nie sztuką jest, dawanie przykładów i dowodów takich postaw, ale wy­kazanie, że stwierdzenie o przeciwstawności tych światopoglądów jest sporym uproszczeniem.

Smutną, prawdą jest to, że wszyscy od chwili urodzenia jesteśmy przeznaczeni na śmierć. Nikt z nas jej nie pożąda i na nią nie wyczeku­je, ale niestety jest ona nam wszystkim przeznaczona. Możemy stawiać sobie wiele celów, życzeń i na pewno większość z nich może się spełnić, jednak nie uda nam się uniknąć przeznaczenia związanego z odejściem z tego świata. Śmierć ma wiele twarzy, może nastąpić wcześniej lub póź­niej. Przychodzi nagle, niespodziewanie, zaskakuje nas w najbardziej nieodpowiednich momentach. Ma jednak czasem inne, jakże odmienne oblicze. Jest wybawieniem od ciężkich cierpień, choroby , przyjmuje się ją ze spokojem, ulgą i zrozumieniem.

Zatem opinia, że dużo zależy od samego człowieka może być upowszech­niana w młodym pokoleniu lecz ludzie starsi zdają sobie sprawę z ich ostatecznego przeznaczenia. Moment śmierci, misterium duchowe daje nam ostateczny dowód słuszności opinii, że nie można jej uniknąć, ani przed nią uciec. Jej lodowata ręka dosięgnie każdego, bez względu na pochodzenie czy posiadane bogactwa. Jeżeli ktoś potrafił w odpowiedni sposób kierować swoim ziemskim życiem, to pozostawi po sobie wszystko to, co chciał zostawić. Jeśli jed­nak postępował inaczej, to wobec nadchodzącej ostatniej chwili chciałby niejednokrotnie wszystko zmienić, a na to jest wówczas już za późno. Procesorem łączącym teorię o przeznaczeniu i możliwościach własnych człowieka jest jego życie, rozumowanie i postępowanie. Postępowanie według zasady, że to właśnie ja jestem najważniejszy i tyl­ko ja się liczę doprowadza nas do tak głębokiej ciemnoty, że mogąc żyć wspaniale, żyjemy marnie. Za nasze niepowodzenia obwiniamy złośliwy los, brak szczęścia, czy złe moce. Nie potrafimy w wielu przypadkach rzec: "tak też jest dobrze i lepiej nie trzeba", przecież każde ŻYCIE JEST PIĘKNE.

Wśród ludzi brakuje obecnie cennej umiejętności jednoczenia się. Ta cecha niejednokrotnie była w naszym narodzie przyczyną niepowo­dzeń i klęsk. Także teraźniejsza sytuacja nie jest powodem do dumy, rodzą się uzasadnione obawy o nadchodzącą przyszłość. Wzajemne pod­ważanie i nieposzanowanie poglądów, ciągłe nieporozumienia doprowa­dzą wkrótce do tego, że we własnym kraju nie będziemy mieli zbyt wiele do powiedzenia. Konsumpcyjny styl życia, szukanie doraźnych korzyści powoduje zatracenie linii rozwoju narodowego. Władza podejmuje po­chopne decyzje lub opóźnia niezbędne reformy, a naród jest na to całko­wicie obojętny. Sytuacja ta jest bardzo niebezpieczna. Potrzebna nam jest skuteczna, przejrzysta i zrozumiała reguła humanistyczna, która będzie w stanie przeciwstawić się tym procesom. Trzeba na to spojrzeć przez pryzmat wzajemnych możliwości, potrzeb oraz wspólnego działa­nia na określonych terytoriach. Stworzenie mechanizmów podziału ma­terialnego społeczeństwa i sytuacji , kiedy nie wykorzystane są wszyst­kie możliwości racjonalnego wykorzystania darów natury i dorobku cy­wilizacyjnego to wynik władzy pieniądza nad światem. Pieniądz jednak nie powinien odgrywać największej roli, ale międzyludzkie uczucia, jedność i odpowiedzialność za życie człowieka na Ziemi. Nastaną kiedyś czasy, gdy właściwe idee będą droższe od wszelkich bogactw, ludzie zaczną szukać zdrowych prostych myśli, które jeden drugiemu będzie powta­rzał jak o odkryciu Ameryki, bo wszystko zawdzięczamy naturze i tym, którzy potrafią się z nią odpowiednio obchodzić, więc nie szczędźmy swych myśli i uczuć na rzecz naszej symbiozy z naturą. Życie jest piękne pod warunkiem, że potrafimy podejść do niego z należytym szacunkiem i troską oraz jesteśmy przekonani, że za­pewnia to miłość i konieczność zrozumienia się wszystkich ludzi.

Redakcja


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2021 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt