RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

YCIE JEST PIKNE...

Kady w swoim yciu zadaje sobie czasami pytania dotyczce swojego przeznaczenia. Nurtuj nas myli dotyczce przyszoci, kolei losw naszego ycia. Gdyby jednak komu powiedzie, e jest ono z gry cile zaplanowane i, e nie mona unikn swojego przeznaczenia, to na pewno wiele osb przyjoby to z niedowierzaniem i zdumieniem. Taka opinia wywoaa by sporo kontrowersyjnych stwierdze. Wiele osb uwaa, e to wanie od nich zaley wikszo wydarze, jakie maj miejsce w ich yciu.

S sytuacje, kiedy stawiamy sobie samodzielne cele, ale s te takie kiedy musimy zachowa si wedug prawdopodobnej woli. Nie ma czowieka, ktry nie byby chocia raz postawiony przed takim wyborem, dlatego wielu ludzi korzysta na przemian z jednej lub drugiej pozycji. Ten sam czowiek raz jest czemu posuszny, innym razem przeciwstawia si napotkanym rzeczom. Dlatego musi zaistnie procesor czcy te kontrastowe postawy. Znamienne jest to, e wiele osb wprawdzie wyznacza sobie samodzielne cele, lecz prosi siy wysze o pomoc w ich akceptacji i realizacji. Znaczy to, e uznaj istniejce dla nich przeznaczenie, jako si wysz od wasnego wyznaczania sobie celw. S ludzie, ktrzy uwaaj, e nie okrelaj sobie celw, tylko dziaaj zgodnie z przeznaczeniem. Posuguj si wycznie intuicj i sumieniem. Nie sztuk jest, dawanie przykadw i dowodw takich postaw, ale wykazanie, e stwierdzenie o przeciwstawnoci tych wiatopogldw jest sporym uproszczeniem.

Smutn, prawd jest to, e wszyscy od chwili urodzenia jestemy przeznaczeni na mier. Nikt z nas jej nie poda i na ni nie wyczekuje, ale niestety jest ona nam wszystkim przeznaczona. Moemy stawia sobie wiele celw, ycze i na pewno wikszo z nich moe si speni, jednak nie uda nam si unikn przeznaczenia zwizanego z odejciem z tego wiata. mier ma wiele twarzy, moe nastpi wczeniej lub pniej. Przychodzi nagle, niespodziewanie, zaskakuje nas w najbardziej nieodpowiednich momentach. Ma jednak czasem inne, jake odmienne oblicze. Jest wybawieniem od cikich cierpie, choroby , przyjmuje si j ze spokojem, ulg i zrozumieniem.

Zatem opinia, e duo zaley od samego czowieka moe by upowszechniana w modym pokoleniu lecz ludzie starsi zdaj sobie spraw z ich ostatecznego przeznaczenia. Moment mierci, misterium duchowe daje nam ostateczny dowd susznoci opinii, e nie mona jej unikn, ani przed ni uciec. Jej lodowata rka dosignie kadego, bez wzgldu na pochodzenie czy posiadane bogactwa. Jeeli kto potrafi w odpowiedni sposb kierowa swoim ziemskim yciem, to pozostawi po sobie wszystko to, co chcia zostawi. Jeli jednak postpowa inaczej, to wobec nadchodzcej ostatniej chwili chciaby niejednokrotnie wszystko zmieni, a na to jest wwczas ju za pno. Procesorem czcym teori o przeznaczeniu i moliwociach wasnych czowieka jest jego ycie, rozumowanie i postpowanie. Postpowanie wedug zasady, e to wanie ja jestem najwaniejszy i tylko ja si licz doprowadza nas do tak gbokiej ciemnoty, e mogc y wspaniale, yjemy marnie. Za nasze niepowodzenia obwiniamy zoliwy los, brak szczcia, czy ze moce. Nie potrafimy w wielu przypadkach rzec: "tak te jest dobrze i lepiej nie trzeba", przecie kade YCIE JEST PIKNE.

Wrd ludzi brakuje obecnie cennej umiejtnoci jednoczenia si. Ta cecha niejednokrotnie bya w naszym narodzie przyczyn niepowodze i klsk. Take teraniejsza sytuacja nie jest powodem do dumy, rodz si uzasadnione obawy o nadchodzc przyszo. Wzajemne podwaanie i nieposzanowanie pogldw, cige nieporozumienia doprowadz wkrtce do tego, e we wasnym kraju nie bdziemy mieli zbyt wiele do powiedzenia. Konsumpcyjny styl ycia, szukanie doranych korzyci powoduje zatracenie linii rozwoju narodowego. Wadza podejmuje pochopne decyzje lub opnia niezbdne reformy, a nard jest na to cakowicie obojtny. Sytuacja ta jest bardzo niebezpieczna. Potrzebna nam jest skuteczna, przejrzysta i zrozumiaa regua humanistyczna, ktra bdzie w stanie przeciwstawi si tym procesom. Trzeba na to spojrze przez pryzmat wzajemnych moliwoci, potrzeb oraz wsplnego dziaania na okrelonych terytoriach. Stworzenie mechanizmw podziau materialnego spoeczestwa i sytuacji , kiedy nie wykorzystane s wszystkie moliwoci racjonalnego wykorzystania darw natury i dorobku cywilizacyjnego to wynik wadzy pienidza nad wiatem. Pienidz jednak nie powinien odgrywa najwikszej roli, ale midzyludzkie uczucia, jedno i odpowiedzialno za ycie czowieka na Ziemi. Nastan kiedy czasy, gdy waciwe idee bd drosze od wszelkich bogactw, ludzie zaczn szuka zdrowych prostych myli, ktre jeden drugiemu bdzie powtarza jak o odkryciu Ameryki, bo wszystko zawdziczamy naturze i tym, ktrzy potrafi si z ni odpowiednio obchodzi, wic nie szczdmy swych myli i uczu na rzecz naszej symbiozy z natur. ycie jest pikne pod warunkiem, e potrafimy podej do niego z naleytym szacunkiem i trosk oraz jestemy przekonani, e zapewnia to mio i konieczno zrozumienia si wszystkich ludzi.

Redakcja


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt