RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

ODPOWIEDZI I LISTY O GOSPODARCE

POROZMAWIAJMY O ROLNICTWIE...

Wsuchujc si w wypowiedzi przedsibiorcw z naszego regionu na tknem si na tez, e wszystkim brakuje dobrych programw gospodar czych i szybko nikt takiego programu nie przedstawi. Wemy dla przykadu nasz sytuacj w rolnictwie, dla ktrego najtrudniej zbudowa dobry realny program. Najprociej jest powiedzie, e gospodarstwa winny by due, aby mogy da sobie rad, ale my akurat mamy wiele maych gospodarstw i opowiadanie, e w cigu ilu lat, ile tam ludzi znajdzie zatrudnienie w jaki tam usugach jest zwykym gadu, gadu i nie to mnie frapuje, tylko realistyczne stwierdzenie, e w dziedzinie rolnictwa dla naszego regionu nie ma i nie bdzie nic ciekawego. Nasz region mia si dobrze tylko wwczas, gdy ceny na produkty rolne byy relatywnie do wysokie, a rodki produkcji byy dotowane (chodzi o pocztek lat siedemdziesitych).

Gdy opacalno produkcji rolnej spada, dynamika rozwoju gospodarstw rolnych zmalaa , co odbio si na caym handlu w naszym regionie. Wszyscy, ktrzy w tej dziedzinie prowadz swoje interesy wiedz, e je dynym z gwnych czynnikw, ktre na t sytuacj si zoyy jest utrata wschodnich rynkw zbytu i wszyscy si dookoa pytaj , jak i dlaczego nikt tego nie poprawia. Moe nam si zdawa, e zabrako umiejtnoci i wytrwaoci przedsibiorcom z naszego regionu i moemy przypuszcza, e przegralimy na skutek globalnych kierunkw dostpu na okrelone ryn ki. Nie trzeba nikomu udowadnia, e ropa, w tym rosyjska staa si u progu XXI wieku najbardziej strategicznym surowcem na wiecie. Wok dostpu do tego surowca zawierane s najwiksze kontrakty finansowe na wiecie. Sdz, e Polska swego czasu bya bardzo blisko wikszej szansy uczestniczenia w tych operacjach, np. w okresie negocjacji nad spraw opcji zerowej (rok 1993), albo jeszcze wczeniej, obecnie zdaje si , e na wszystko jest za pno, nasze szanse przejli inni i wiedz, o co toczy si gra, tych szans nie zechc utraci. Pozostaje nam rozpoczcie dziaa, albo od zera albo z pozycji pionka oferujcego produkty rolne na rynek wschodni, ale nie bezporednio, tylko wielkim porednikom . Myl, e spora cz produktw z czasem na te rynki trafi, ale po niezbyt atrakcyjnyc h cenach, co j ak wcze niej wykazaem, nie wiele nam daje. Z kolei uszlachetnienie naszej ywno ci do wymaga trudnych rynkw Europy Zachodniej i Stanw Zjednoczonych jest bardzo kosztowne i mao opacalne. Pozostaje nam ostatnia szansa

skutecznego konkurowania na rynku krajowym. Niejednokrotnie mwiem, eby to robi przy pewnego rodzaju regionalnym ukierunkowaniu i w regionalnym porozumieniu co do reklamy i promocji. Powiedziabym, e tu wa nie jest potrzeba regionalnego programu, ktry mgby si powie, ale eby co mie trzeba tego chcie, a niestety z tym take rnie bywa. Przysuchujc si wielu komentarzom na temat biecej sytuacji w rolnictwie nie sposb nie zauway powszechnie wyraanej opinii, i przyczyn zego stanu rzeczy jest nadmierny import taniej ywnoci i produktw rolnych. Nie jest to na pewno bez znaczenia, ale daleki bybym od przyznania racji postulatom, e wystarczy zamkn granice i bdziemy uratowani. Owszem ograniczenie importu ma swj sens, ale musimy potrafi wygra spraw eksportu wielu produktw i to jest konieczne. Czy to moliwe w aktualnie zoonej sytuacji na oczekiwan skal to inna sprawa, ale biorc pod uwag, e mamy pewien poziom eksportu i mamy wiele lat dowiadcze trzeba koniecznie podj waciwe starania.

Na zakoczenie naleaoby podj spraw rolnictwa w aspekcie przy- jcia Polski do Unii Europejskiej. Na dzie dzisiejszy w tym zakresie nie ma adnych konkretw , ale za to jest duo gadania o koniecznoci restrukturyzacji i wielofunkcyjnoci polskiej wsi, funduszach przedakcesyjnych i nadziei na wielkie fundusze po wejciu do Unii Europejskiej . Nie zamie rzam powtarza ogromnej iloci materiaw z tego zakresu, ale wyra swo j opini , e w naszej lokalnej rzeczywistoci wszelkie zmiany przebiega bd bardzo wolno, a ju na pewno nie powstanie tyle miejsc, pracy co niektrzy lekk rk wypisuj , bo zalenie od faktycznych rodkw unijnych moe ich powsta 5- 10% dla oglnie zatrudnionych w rolnictwie , a potrzeby s na poziomie 50-60% , take nikt przekonujco nie potrafi powiedzie co w praktyce zrobi z bied na naszej wsi. W kontekcie przy-stpienia do Unii Europejskiej na jednym ze spotka usyszaem take i tak przestrog " ... uwaajmy, aby za 10 lat nie jedzi po kontyngenty eksportowe na rynki wschodnie do Brukseli", co uzupenia piln potrzeb zajcia si t spraw samodzielnie przez stron polsk .

Red. nacz. W. Zembrowski


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt