RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Poniedziałek, 25 października 2021 roku, Imieniny: Daria, Inga
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuły :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesień 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 1
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrągłostołowe
Walka o panowanie nad Bałtykiem w XVII w
Katyń-miara godności człowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza
Kult słuszności inaczej naiwność...
Salezjanie w Sokołowie Podlaskim
Co sie dzieje na świecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszłosc
Media i Świat...
Kryzys...
Do Przywódców...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnaleźć światło...
Krytyka
Człowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpływ na naszą epokę?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura człowieka
Ustawa...
Oczekiwania a możliwa przyszłość polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chęci...dla reform?
Twórczość bez owoców...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...już za tydzień...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodarką?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstęp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wieczności trwanie...
Blisko ludzi..
Życie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mówią...
Miałkie słowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
Źle postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kreską...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyskał a kto stracił po głosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

OD NAS ZALE ŻY WIELE...

Wszyscy odczuwamy prze łomowość życia człowieka na świecie. Bynajmniej nie jest to tylko efekt końca wieku, czy zbliżającego się roku 2000. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły tak duże przyspieszenie rozwoju świata, że człowiek przestał wiele rzeczy rozumieć. Człowiek jest mądry wówczas, kiedy jest w stanie postępować rozumnie, tj. świadomie realizować obrane cele. Dryfowanie ludzi z prądem globalnego wyścigu, bez jasno określonego miejsca dla człowieka w przyszłości, jest losem rozbitków na tratwie w nurcie wezbranej rzeki. Zacznijmy od samych siebie, od przeanalizowania swoich dążeń i możliwości ich realizacji. Często będzie nam trudno te dążenia określić, a odnośnie realizacji powiemy krótko, że to nie zależy tylko od nas

Je śli nasz trud na tym skończymy, to kiedyś świat obejdzie się z nami po macoszemu. Spójrzmy na nasze podejście do kompanii wyborczych, często zmienia­my preferencje lub nie uczestniczymy w wyborach, a wybierani przez nas przedstawiciele najczęściej nas rozczarowują, gdyż zabiegają bardziej o siebie niż o nasze środowisko. Jest to wynik zagubienia na skutek długoletniej manipulacji i braku fundamentów dla trwałego systemu społeczno-gospodarczego. Z tego stwierdzenia wynikają dwa cele: wszędzie trzeba przeciwstawiać się manipulacji i trzeba zacząć budować fundamenty lepszego życia człowieka, który ma zarówno potrzeby bytowe jak i duchowe. Sądzę, że chodzi tu przede wszystkim o zachowanie równowagi w zabezpieczeniu tych potrzeb i uczciwe traktowanie każdego człowieka. Co nam przeszkadza w podjęciu rzetelnych działań w tym kierunku? Moim zdaniem, nie kryzys materialny, ale duchowy. Człowiek traci równowagę duchową, popada w apatię lub doznaje emocji, któ­rych nie jest w stanie opanować. Krótko mówiąc, człowiek może stracić nad sobą kontrolę. Nie muszę przytaczać na to powszechnych dowodów, lepiej jak zasygnalizuję sposób na przeciwdziałanie dla tego niebezpiecznego zjawiska.

W przysz łości potrzebne będą pewnego rodzaju "nowe towarzystwa przywódcze", inspirujące powstanie jak największej liczby zespołów wykonawczych. Przychodzi moment, kiedy jesteśmy zmuszeni odstąpić od gloryfikacji jednostek jako wszechmogących instytucji, którym wszyscy muszą się podporządkować. To na tym oparte systemy powodowały największe tragedie dla ludzkości. Umiejętność zespołowego zarządzania będzie niebawem konieczna w firmach, admi­nistracji samorządowej i rządowej. Rzecz jest w tym aby weryfikacja przywódców następowała w samym zespole, jak też po efektach zespołu, przez ogół zainteresowanej społeczności.

Chodzi o to, że jeżeli mielibyśmy kogoś uznać za autentycznego przywódcę, to podstawą do tego był by jego autorytet, a nie tzw. promowanie liderów różnych ugrupowań o niejasnym programie i obliczu, stąd decentralizacja władzy w Polsce jak i na całym świecie, staje się jak najbardziej uzasadniona. Przyszłość świata leży w dążeniach i odpowiedzialności wszystkich ludzi. Brak pozytywnych dążeń w tej materii i uchylanie się od odpowiedzialności za swoje losy i innych ludzi jest podniesieniem rąk do góry i narażeniem się na utratę sensu i pewno ści życia. Od nas zależy wiele, wystarczy, abyśmy chcieli się nad tym głębiej zastanowić. Niekiedy czynimy to na skutek popełnionych błędów, lepiej późno niż wcale, jak nie z chęci to z konieczności. Całkowicie człowiek nie jest w stanie przestać się mylić, ale musi być bardziej wyczulony na swoje błędy. Często postęp i rozwój dokonują się metodą prób i błędów. Dlatego człowiek generalnie kroczy drogą dla niego przeznaczoną, ale niekiedy ulega złudnym programom, z których bardzo trudno się wyrwać (np: z wyścigu zbrojeniowego). Unowocześnianie i powiększanie światowych arsenałów broni w żadnym wypadku nie gwarantuje bezpieczeństwa. Zagrożeniem też jest nadmierna eksploatacja i degradacja środowiska naturalnego. Teraz życie człowieka zależy od jego myślenia i działania, a więc od celów i dążeń, jakie sobie mądrze w porę wyznaczymy.

Redakcja


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2021 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt