RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
MIDZY WOLNOCI, A LINI HORYZONTU ...


Z chwil zaistnienia w penym zakresie telewizji dotychczasowe rodki upowszechniania kultury musiay podzieli si z nowym nadawc, ktry gromadzi ogromne rzesze odbiorcw. Nie wchodzc w polemik czy telewizja zwiksza bierno wrd ludzi i upoledza ich aktywno naley podj dziaania na rzecz utrzymania tradycyjnych rodkw kultury: ksiki, teatru, festiwali, wystaw i wernisay. Pierwotnym rdem dla kultury jest twrca, ktrego odbiorca poznaje w rnych okolicznociach, najczciej przez zetknicie si z jego dzieami. Cigle ciekaw sztuk jest poezja, ktra zdaje si by niewyczerpana dla twrcw i dla odbiorcw. Kady utwr poetycki ma kilka poziomw, na ktre wchodz odczucia czytelnika. Dziea wybitnych twrcw maj tak rozlege tarasy i zaktki, e niesposb bez gbokiego zamylenia obejrze kad cz poruszonej przez autora panoramy ycia czowieka. Poezja to w istocie sztuka gbi ujmowana za pomoc krtkich form literackich popularnie zwanych wierszami. Gdybym mia dzisiaj podsumowa swoj twrczo, powiedziabym, e jestem zaskoczony i odczuwam satysfakcj, ale mam te niedosyt, e nie "wyleciaem" jeszcze poza formy i oryginalne ramy, jednak na dzie obecny tradycyjne. Do czego chciabym dy i zmierza? Lubi zdobywa odbiorcw lekkim emocjonalnym zaczepnym jzykiem. Lubi prowadzi z nimi dialog, chc potwierdzenia, e rozumiej moje intencje, nie musz wiedzie do koca o co chodzi, chc eby mi ufali, licz na kredyt przychylnoci dla niekiedy zbyt oglnych treci i sformuowa. Bywa tak, e szukam bliskoci, a bdc blisko oddalam si, aby nie speszy intymnoci, jak udao mi si osign. Sztuka sowa, kontaktu przez wyraanie myli jest niewyczerpana, zawsze mona co doda do stworzonego kontekstu i wyobrani w zakresie poruszanej kwestii, zawsze co mona poszerzy, albo uj nieco w innym wzgldzie, to pikna sztuka, ktra dostarcza mnstwo informacji o przestrzeni w jakiej porusza si czowiek na wiecie. Poezja to take sztuka szukania siebie i nawzajem odbiorcy i autora, raz poeta znajduje ludzi w takiej potrzebie, raz ludzie znajduj poet, aby ucisn mu do za podobne myli. To szukanie nie ma nic wsplnego ze zgubieniem zegarka, ono polega na tym, e czego nam brakuje i nie bardzo wiemy czego, a to co znajdujemy, jakby pasuje do tego co nam potrzeba, na chwil zaspokajamy gd aby za jaki czas odczu jeszcze wiksze pragnienie odnowienia kontaktu z autorem, co nazywamy wizi, z jego sposobem patrzenia na wiat, po prostu, w ktrym momencie zaczynamy i za nim, to ON staje si naszym przewodnikiem, ale horyzont wolnoci ulega dla nas wielkiemu rozszerzeniu. Inaczej jest w ukadach zalenoci spoecznej, administracyjnej, gdzie instrumenty prawno - ekonomiczne zobowizuj nas do bardzo wsko wyznaczanej egzystencji. Tutaj zachodz sprzeczne procesy midzy rnorodn edukacj, a realizacj i organizacj ycia narodw, ktra obecnie ociera si o katastroficzne rafy nierwnoci spoecznej i zniewolenia bytowego coraz wikszych rzesz ludzkoci na wiecie. Twrczo i przewodzenie duchowe wyprzedzajce niekiedy napicia wewntrz ludzkoci maj wskaza taki kierunek pojmowania dziejw, ktry zapewnia ocalenie i przetrwanie. Aby sprosta takiemu wyzwaniu nie mona sobie w twrczoci narzuca jakichkolwiek ogranicze, ale te nie da si przej poza lini horyzontu, gdy poruszalibymy abstrakcyjne kwestie, a nie zjawiska dotyczce nas ludzi, obecnie yjcych na Ziemi. Nad nami jest Kosmos, ktry rzec mona nie ma horyzontu, zatem linia, ktr umownie wykrelamy w rzeczywistoci nie istnieje. Wanie od wiekw w kadego rodzaju sztuce mona dopatrzy si tych pierwiastkw, ktre kieruj nasze myli na nieznan opatrzno bdc i majc pewien zbawienny wpyw jako medium najwyszego Stworzyciela. Jeeli ju miabym take przeprowadza takie reakcje, to musz nazwa zwizki, ktre powstaj w samym czowieku, bo te reakcje mog oddziaowywa na relacje midzy ludmi. Pojedyncze dziaania i przenoszenie gr przez miliony, czyni z twrcy osob skazan na indywidualny trud, ktry ma zrodzi powszechne idee, uwieczeniem czego bywa zachowanie niektrych nazwisk w pamici nastpnych pokole. Wikszo poczyna obumiera, jak wszystko co ma organiczn materi, ale sposb podejcia do sztuki pozostaje. Nachylamy si ku niej intuicyjnie i czerpiemy z niej to co w danym czasie zaspokaja nasz duchowy niepokj. Wanie nie ciekawo, a niepokj skania nas do gbokiego odbioru twrczoci, ktra powinna ten niepokj zagodzi i da promyk nadziei, ale te odbiorca musi si wczy w przesanie twrcy i mie czynny udzia w jego spenieniu, inaczej bdziemy mieli do czynienia z biernym traceniem czasu przed szklanym ekranem telewizora, chocia niektre dziea prezentowane t technik take uaktywniaj nasze wraenia duchowe. Aby zakoczy optymistycznie to powiem, e inteligencja czowieka jest nie do cofnicia ani do zatrzymania, to wanie inteligencja spowoduje w niedugiej przyszoci odrzucenie nieinteligentnych regu obezwadniajcych czowieka w korzystaniu z wolnoci i bogactwa ducha czym jest pynna linia horyzontu w pojmowaniu dzie kultury.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt