RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Tym razem oddalimy si od rzeki, by mc dotrze do wsi Lipki. Dlaczego wanie tam? Owa zagubiona w lasach osada to jedna z najsyn-niejszych sio Zachodniego Podlasia. Zamieszkuj w niej do dzi dnia potom-kowie "polskich Tatarw". Wspomina o tym nawet w swoim dziele "Ogniem i Mieczem" Henryk Sienkiewicz. Wzitych do niewoli Lipkw i Czeremisw osadzono w borach podlaskich w wieku XVI. Rycho te zasymilowali si z miejscow ludnoci zachowujc przez dugi czas pewn odrbno. Poczt-kowo bdcy w cakowitej zalenoci od zwycizcw rycho wybili si ponad przecitno. Dla nowej ojczyzny, nie jeden powici w walce to, co mia najcenniejszego, ycie. Za zasugi dla Rzeczypospolitej uszlachcono ich i nadano wraz z herbami Nacz okoliczne ziemie. Potomkowie tych dzielnych lu-dzi yj pord nas. atwo te rozpozna owe osoby po odziedziczonym z dziada, pradziada obok nazwiska rodowego Lipka przydomkach rodzinnych takich jak: Chudzik, Kazanka, czy Dukalik lub Agucik. Osobicie albo przez znajomych wiem o osobach pochodzcych z Sokoowa, czy te z Sgol, ktrzy wbrew presji spoecznej zachowali pierwotnie brzmice dwuczonowe na-zwiska. Wielu za idc za duchem nowych czasw wybrao ze wzgldw praktycznych tylko jeden czon np. Lipka lub Chudzik. Powrmy jednak do osady. Jeli nastawicie si na to, i zobaczycie wjedajc do miejscowoci, w punkcie centralnym maczet i przechadzajcych si pomidzy domami egzo-tycznych Tatarw, mocno si rozczarujecie . Ze starego folkloru nie przetrwao nic, podobnie stao si z dawnymi wierzeniami, wszyscy s wyznania katolickiego. Nie dziwmy si temu bowiem , aby normalnie y musieli si oni wyrzec starych zwizkw z pierwotn ojczyzn . Szykanowani przez ssiadw, pniej przez socjalizm ugili si, ale nie poddali. Z tego niechlubnego okresu pozostay tylko liczne i niegrone zoliwe przysowia. Niechtnie te wspominaj przed obcymi swj oryginalny rodowd. Stopniowo si to jednak zmienia i by moe kiedy w celach zupenie turystycznych przywrc cz barwnego folkloru i obrzdw, by cign w t okolic tumy dnych wrae urlopowiczw, a przy okazji niele na tym zarobi. Dawne za szykany posu za niepowtarzaln reklam w stylu: "Worek i pachta to lipczyska szlachta, w herbie dwa psy na tarczy, jeden szczeka drugi warczy!", lub by wyeksponowa zasoby pobliskiego lasu: "Gdyby nie jagody i grzybki wyginliby z godu Lipki" Pamitajmy zasad nadrzdn "Nie ma tego zego, co by na dobre nie wyszo!" Bdmy wic dobrej myli, a znajd si tu ludzie gotowi utworzy regionalny skansen, pooony pord malowniczego lasu, ktry stanie si oaz zabawy, wypoczynku i gbokiej refleksji nad przyszoci Podlasia.
Bodaje najpikniej pooon miejscowoci nad Bugiem jest Ka-mieczyk. To wanie tutaj, po 120 kilometrowym biegu znjduje ujcie rzeka Liwiec. Najstarsze lady osadnictwa na tym terenie wskazuj na dziewite stulecie, ale zapewne nie jest to data wyjciowa. Miasto zwane Kamiecem Mazowieckim, bo takie byo pierwotne imi pniejszego Kamieczyka nad Bugiem datowano na rok 1428. Osad ufortyfikowano, a opodal wybudowano kamienny zamek, ktry czsto goci w swych murach dwory ksice i krlewskie . Puszcza kamieniecka szczeglnie obfitowaa w zwie-rzyn own. Wedug przekazw miejscowych, ostatni krl lasw ochowskich pad okoo 150 lat temu, w roku 1860. Miasto najwikszy swj rozwj przeyo na przeomie XVI / XVII stulecia, znacznie uatwio mu to specyficzne pooenie w widach Liwca i Bugu. Znajdowao si tu wtedy ponad trzysta domw mieszkalnych, sukiennice, ratusz, trzy kocioy oraz osiem mynw. Jak to bywao ju w historii podlaskich miast podupado i zmarniao w wyniku wojen szwedzkich i poarw. Dodajmy do tego jeszcze zaraz, ktra zupenie wyludnia Kamieniec Mazowiecki, a otrzymamy peny obraz ndzy i rozpaczy. W dwiecie lat pniej tj. w drugiej poowie XVIII wieku z ttnicej yciem miejskiej osady pozostao jedynie 80 lichych domostw. Po powstaniu styczniowym 1863 roku Kamieczykowi odebrano, tak jak wielu innym miejscowociom w rejonie prawa miejskie. Kluczowe pooenie w stra-tegicznym miejscu spowodowao dalsze zniszczenia podczas ostatniej wojny wiatowej. W 1939 roku bronili si tu onierze polscy. W pi lat pniej wycofujce si oddziay niemieckie spaliy doszcztnie znajdujce si na linii frontu osad. W okolicznych lasach pozostao wiele grobw partyzanckich, mwicych o nieprzerwanej walce z okupantem. Gwn atrakcj turystyczn s oczywicie obie rzeki i dziewiczy las, zwaszcza teraz wyeksponowany i doceniony przez powoanie do ycia Nadbuasjpego Parku Krajobrazowego.
Troszeczk dalej, ale po tej samej , lewej stronie Bugu usytuowana jest inna malownicza miejscowo wypoczynkowa Rybienko. Znajduje si w niej, w parku krajobrazowym kolejny dwr, a raczej paac, wybudowany z kocem XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Kiedy na zaproszenie daw-nego waciciela Michaa Morzykowskiego gociy w nim takie wybitne po-stacie, nalece do tajnego "Zwizku Narodowego Polski", jak synny Cy-prian Kamil Norwid, Teofil Lenartowicz, Wodzimierz Wolski, czy Aleksander Niewiarowski. Znajdujc si tak blisko, nie sposb, nie zajrze do znaj-dujcego si po drugiej stronie rzeki miasta Wyszkowa. Z osad, mimo i prawie sto lat modsz ni jej brat Kamieczyk-vel Kamieniec - prawa miejskie dopiero w 1502 roku, los obszed si agodniej. O miejscowoci gono byo ju w trzynastym stuleciu, ale wikszego znaczenia nabraa ona dopiero w pierwszej poowie XVI wieku. Do zabytkw na ktre naley zwrci szczegln uwag zaliczy naley wybudowany pod koniec XVIII wieku kla- sycystyczny koci i kapliczk z ludow rzeb. Pikny zaoony w XIX stuleciu jest park miejski, oraz obelisk wykonany z szarego marmuru. Wznie-siono go w 1665 roku z polecenia krla Jana Kazimierza, wedug projektu Giovanniego Baptysty Gisleniego. Symbolizuje on przywizanie wadcy do zmarego, wanie tu w miecie jego rodzonego brata , biskupa pockiego i wrocawskiego, ksicia opolskiego i raciborskiego Karola Fryderyka Wazy. Pomnik jest swoistym unikatem, gdy niewiele tego typu obiektw dotrwao do naszych czasw.
Wielu z nas samych, nie dokadajc do tego obcych nie zwizanych z Podlasiem twierdzi, e jest to rejon najbardziej w caej Polsce ubogi pod wzgldem turystycznym. Ba, tu nie ma niczego ciekawego do ogldania - mwi laicy. Wiele w tym racji, a wini naley za to brak odpowiedniej bazy turystyczno informacyjnej, nagonienia czy reklamy. Zarzuty na tym si nie kocz i czsto mona usysze bardzo przykre sowa, nie mijajce si w pewnych czciach z prawd. Zabytki jeli istniej s jedynie kup gruzu, nie mwic nic, nikomu. Wiele racji przyzna trzeba takim krytycznym uwagom, ale istnieje w tym stwierdzeniu i przekamanie. Bierze si one z czystej niewiedzy i a zgroza mnie nachodzi jak mona zupenie nic nie wiedzie i nie zna historii najbliszej okolicy, mieszkajc tu od pokole, yjc i pracujc. Wypada teraz zada pytanie. Dlaczego my Podlasianie wicej posiadamy informacji o dalekich Hawajach, czy Wyspach Kanaryjskich ni o wasnej ojczynie. Skd si bierze to skrzywienie, skoro sami stpamy po ziemi tak bogatej we wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne, e chcc je wszystkie wymieni i nawiza do historii ich powstania i pastwu przybliy musiaoby powsta wielotomowe dzieo? Na to pytanie i inne z tego rodzaju niech kady odpowie sobie sam. Wycignite wnioski woy gboko do swojej duszy, tak aby serce mogo dopowiedzie rozwizanie tego jake wanego dla naszej lokalnej spoecznoci problemu znalezienia wasnej tosamoci. Wszystkich za niedowiarkw nie doceniajcych zalet Podlasia zapraszam serdecznie i gorco, aby naocznie w plenerze stwierdzili o czym do tej pory nie wiedzieli.

D. Kosieradzki


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt