RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
Pastwo czy nard...

Obserwujc nasze procesy spoeczno-polityczne z punktu widzenia regionalnego udziau naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie w ostatnich 2-3 dziesicioleciach i jednoczenie stykajc si z ustawami uchwalonymi w tym czasie, a take biorc pod uwag ca propagand ogromnej transformacji ustrojowej odnosz wraenie, i wszyscy mamy kopot z prawidow odpowiedzi na pytanie, co jest waniejsze pastwo czy nard. Inaczej rzecz ujmujc w 40-leciu powojennym wszystko byo podporzdkowane Pastwu, monopole, gospodarka, wadze, owiata, kultura, zdrowie etc. Lata osiemdziesite rozpoczy proces rozmikczania tego niewtpliwie centralnego systemu politycznego, ale czy w tym procesie zrobilimy jaki ogromny krok? Nasza wiadomo, albo niewiadomo tych spraw czsto ma sporo do yczenia. Bynajmniej w wielu dziedzinach Pastwa jest nadal bardzo duo, a narodu, lokalnego spoe-czestwa za mao, po prostu dawne przyzwyczajenia i skonnoci. Jeeli kto widzi w tym sprzecznoci, to wynikaj one z kolejnoci tych dwch sw Nard i pastwo, albo Pastwo i nard. Jako literat o okrelonych tolerancyjnych pogldach optuj za kolejnoci: Nard i pastwo, zdajc sobie spraw, e wikszo uywa i podporzdkowuje si odwrotnej ko-lejnoci, ale jest to wynik spadku mentalnoci po PRL-u.
Osobicie uwaam, e tylko wiadomy swych praw i obowizkw nard moe zbudowa trwae i bezpieczne pastwo. Zupenie niewaciwe bdzie narzucanie pastwa narodowi czy to przez pomoc pastw obcych, czy te przez wybranych przedstawicieli, ktrzy po wyborze przestaj widzie swoich wyborcw w kategoriach narodu, ktry ma by podmiotem pastwa, a nie przedmiotem w szponach drastycznego prawa, ktre jako takie nie bdzie przez nard szanowane, a pastwo upadnie, albo zostanie zdominowane przez inne organizacje midzynarodowe. Jak to zauway i jak na to reagowa w gminie, powiecie, regionie? Przede
wszystkim na nard skadaj si regionalne spoecznoci, jak takich nie ma, tak te nie ma silnego zwartego narodu i dlatego tak atwo narzuca zbyt pastwowe ustawy, a nie lune akty dla regionalnych spoeczestw i caego narodu. Z tym zwizane jest ksztacenie ludzi z uwzgldnieniem kreatywnego mylenia.

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt