RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
WSCHODNIA STREFA GOSPODARCZA

Mimo tego, i due firmy naszego regionu posiadaj rny status prawny to mog utworzy Regionalny Holding w postaci silnej ekonomicznie Spki Akcyjnej. Po wieloletnim i dokadnym zbadaniu naszego terenu i ostatnich zmianach administracyjnych Wschodnia Strefa Gospodarcza S.A zoona z wanych podmiotw gospodarczych i oddanych sprawie ludzi mogaby uchwyci wsplne dla wszystkich interesy gospodarcze i spowodowa czciowo przez wasne moliwoci, czciowo przez odpowiednie kontrakty rzdowe rozwj SUBREGIONU PODLASIE pooonego midzy Biaymstokiem, Lublinem i Warszaw, ktrego naturaln stolic mogoby by miasto Siedlce. Niezalenie od systemw spoeczno-gospodarczych, due regiony rozwijaj si dziki inwestycjom krajowym, o ktre obecnie musi potrafi wystpi nasz region. Inaczej nie udmy si, nic si nie zmieni, chyba, e Nadburzaska Strefa Ekologiczna zostanie w szybkim tempie zalesiona i czyje cele zostan osignite. Rzecz w tym, e mona i trzeba zachowa naturalny stan rodowiska, ale trzeba take lu-dziom zapewni miejsca pracy, a tego absolutnie nie gwarantuje wycznie program Nadburzaskiej Strefy Ekologicznej, std rwnolegle powinna by wprowadzona Wschodnia Strefa Gospodarcza, jako wieloletni projekt take polityki Unii Europejskiej. Ewentualnie w najbliszych latach bd si way przysze szanse Podlasia zniszczonego przez "potop szwedzki" i represje carskie po upadku powstania styczniowego, a take przez II wojn wiatow. Pora, aby region ten odbudowa, jako silne zaplecze wschodniego szlaku handlowego, a nie zmierza do zalesienia i wyludnienia. Co mona u nas produkowa od dawna wiadomo: ywno, przetwory, meble, ubrania, obuwie, konstrukcje stalowe, sprzt mechaniczny i gospodarstwa domowego, wyposaenia mieszka i biur i pen gam rodkw do produkcji rolnej oraz wiele innych. Dzi mona to rozwin tylko przy przyjciu wsplnej platformy ekonomiczno-gospodarczej dla caego zagroonego bezrobociem regionu PODLASIA.

Red. nacz.
W. Zembrowski

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt