RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 21 kwietnia 2024 roku, Imieniny: Anzelm, Bartosz
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
SUBREGION PODLASIE

Z czci trzech wojewdztw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego na bazie powiatw: Siedlce, Biaa Podlaska, Siemiatycze, osice, ukw, Sokow Podlaski, Radzy Podlaski, czciowo Misk Mazowiecki, Garwolin moemy wyodrbni Subregion Podlasie, ktry ma wasn tosamo historyczn i kultur, a obecnie charakteryzuje si jednolit struktur spoeczno-gospodarcz. Przewaajca cz ludnoci mieszka w unikalnej na wiecie zwartej zabudowie wiejskiej, utrzymujc si dotd z pracy w rolnictwie. Od paru lat jest zagroona brakiem dochodw na swoje utrzymanie, cz rolnikw nie paci skadek na KRUS i podatkw bo nie ma z czego. Odgrne wadze podkrelaj przygraniczne pooenie subregionu, jego ekologiczne znaczenie, ale zbytnio nie przejmuj si degradacj ludzi tam mieszkajcych i poza wskazwkami, aby zakada firmy, rozwija usugi nie robi nic na rzecz zmiany stanu rzeczy. W zwizku z tym uwaam, e ludzie sami musz znale rozwizanie na popraw swojej doli. Z jednej strony trzeba zabiega o zachowanie dotychczasowej wiejskiej in-frastruktury subregionu, z drugiej strony trzeba podnie rang miasta Siedlec, aby mogo atwo przekroczy granic 100 ty. mieszkacw i spenia rol stolicy tego subregionu. Atutem tego regionu jest produkcja zdrowej ekologicznej ywnoci, oraz znaczne obszary przyrody, na ktrych czas zatrzyma si przed setkami lat, nie ma wikszych ladw wspczesnej cywilizacji. Niewtpliwie omawiany teren wymaga wszechstronnej, rnorodnej pomocy, tylko nikt dzisiaj nie ma pienidzy, a inaczej nie wiadomo, jak pomc. Jednak gdyby w Warszawie, na lsku, a nawet za granic byli emeryci spragnieni dziewiczych anw k, zb, zagajnikw, czy modzi ludzie, ktrzy mieliby odwag sprawdzi si na wakacjach w spartaskich warunkach ojczystej przyrody, a zabraliby ze sob dzieci do wiejskich zagrd, chociaby na jedne wakacje, nie zawsze na przyszo odpowiadaby im zgiek superwiatowych pla. Z naszej strony poza urokiem niespotykanych potraw, naleaoby uruchomi gbsze zachty do spdzenia urlopw na naszym terenie, pord ludzi tu mieszkajcych. "Nasz Przewodnik" gotowy jest powoa sie Podlaskich Przewodnikw Turystycznych zdolnych do przyjmowania wczasowiczw, jednak zdajc sobie spraw z ograniczonych walorw krajoznawczych niziny w widach Bugu i Wisy, chcemy zmobilizowa wadze samorzdowe do Akcji wspierajcej odbudow wszelkiej twrczoci ludowej. Patrzc na dziewicz przyrod, rozmawiajc z ludmi, ktrzy swoje ycie zwi-zali z tym terenem, porwnujc to ze swoimi osigniciami, karier, ambicjami, niech sprbuj wyrazi to w formie moe ogrodowej rzeby, awki, totemu, maski, naszyjnika, skalnika, altanki, listu, opowiadania itd. co zostawiliby w miejscu pobytu lub zabrali ze sob. "Nasz Przewodnik" chciaby pozna wszystkie refleksje z pobytu u nas, wsplnie z Gminnymi Orodkami Kultury wykorzystaby kade twrcze osignicie nadzwyczaj mile widzianego gocia. Podzielenie si wartociami duchowymi jest nie mniej warte ni zostawienie ciko zapracowanych pienidzy w dobrze zorganizowanym biznesie turystycznym na wiecie, u nas tego jeszcze nie ma i dugo nie bdzie, moe wanie dlatego lepiej jest przyjecha do nas na Podlasie.
Jeden z przedsibiorcw udzielajc poparcia nowej inicjatywie gospodarczej dla naszego terenu na skal dobrze zorganizowanego przedsiwzicia , w ktrym mogyby uczestniczy rne podmioty i instytucje rozszerzy koncepcj zagospodarowania czasu przybyszw na wakacje. Po prostu zorganizowaby kursy prawa jazdy, ukierunkowane kursy komputerowe, rkodziea ludowego pod kierunkiem absolwentw ASP i twrcw ludowych. Wyjecha z wakacji z zawiad-
czeniem o ukoczeniu kursu tj. zdobycie nowych kwalifikacji bez stresu powodowanego brakiem czasu w cigu roku jest dla kadego godne uwagi. Moemy tylko oczekiwa dalszych pomysw i zgosze letnich szk dla dzieci, modziey i dorosych. Poniewa do caej koncepcji uatrakcyjnienia SUBREGIONU PODLASIE pod wzgldem turystyki przyjazdowej potrzebna jest pena aktywno spoeczna w pierwszej kolejnoci prosimy o wypowiedzi samorzdy miast i gmin czy zechcieliby uruchomi w tym zakresie swoje moliwoci stworzenia swoistych szlakw midzy obszarami i granicami powiatw, gmin i zwyczajnie tym razem bez adnej rywalizacji poczyli wszystkie drogi PODLASIA w bezgraniczne gocice.


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt