RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Sobota, 13 lipca 2024 roku, Imieniny: Ernest, Ma³gorzata
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

Tw rczy porzdek... Sowo od redakcji

Dajc Pastwu do rki kolejne wydanie kwartalnika "Nasz Przewodnik" pragniemy z jak najgbsz skromnoci zauway, i zostalimy zaakceptowani w tym ambitnym przedsiwziciu. Zdajemy sobie spraw jak daleko nam do penej realizacji programu, ale z Pastwa pomoc bdziemy caym sercem do tego dy. Jestemy otwarci i wyczuleni na wszystkie uwagi, zarwno te dobre, jak i wskazujce nam niewykorzystane dotychczas moliwoci, ktre bdziemy prbowa wprowadzi w ycie. Nasz ambicj jest promowanie Ziemi Podlaskiej i ludzi tu yjcych, mieszkajcych, prowadzcych dziaalno gospodarcz. Bardzo czsto moemy sobie w tym wzajemnie skutecznie pomc chociaby dajc "Nasz Przewodnik "swoim kontrahentom z innych czci kraju. Kady z ogromnym uszanowaniem przyjmie od nas wyraz podkrelenia przynalenoci do Regionu.

Sporo opini wywoay treci poruszane na stronach redakcyjnych. Autor, ktry podj si trudu opisania myli jednych ludzi i przekazania tego innym czsto jest w rozterce jak rozoy akcenty, aby jednoczenie nie rozmin si z prawd, z obiektywn ocen stanu rzeczy, dokona wiarygodnego przekazu i zachowa wierno wobec zasady czystoci swojego sumienia. Mamy pen wiadomo tego, e ludzi dobrych i szlachetnych jest jeszcze wiele, a wyznajemy tylko tak myl, e nie ma zych ludzi, s tylko dobre lub ze ich czyny. Jeeli w zamieszczonych treciach, utworach poetyckich natykacie si Pastwo na opis za, to tylko dlatego, e wsplnie razem moemy temu przeciwdziaa, niestety, ale mwic o tym i przestrzegajc przed tym ludzi. To s niekiedy drobne saboci, czasami duchowa niedyspozycyjno i proszc o przebaczenie powinnimy przebacza. Najtrudniej jest uoglnia, ale wikszo przedsibiorcw to autentyczni poeci piszcy swoje utwory w codziennej dziaalnoci gospodarczej, dlatego czsto jestemy sobie tak bliscy, jakby czya nas naturalna przyja. Wobec tego zaufajmy na przyszo twrczemu porzdkowi.


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt