RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Niedziela, 28 listopada 2021 roku, Imieniny: Grzegorz, ZdzisÂław
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuły :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesień 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 1
Tajemnice Okrągłego Stołu cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrągłostołowe
Walka o panowanie nad Bałtykiem w XVII w
Katyń-miara godności człowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosława Iwaszkiewicza
Kult słuszności inaczej naiwność...
Salezjanie w Sokołowie Podlaskim
Co sie dzieje na świecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszłosc
Media i Świat...
Kryzys...
Do Przywódców...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnaleźć światło...
Krytyka
Człowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpływ na naszą epokę?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura człowieka
Ustawa...
Oczekiwania a możliwa przyszłość polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chęci...dla reform?
Twórczość bez owoców...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...już za tydzień...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodarką?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstęp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wieczności trwanie...
Blisko ludzi..
Życie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mówią...
Miałkie słowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
Źle postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kreską...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyskał a kto stracił po głosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A

spadku liczby ludności, jakie pojawiły się na północnym terytorium byłego województwa siedleckiego. Powodem tego stanu rzeczy był obowiązujący wówczas nowy podział administracyjny kraju. Pojawiło się niepokojące pytanie: "Czemu ma służyć dalsza, niepowstrzymana przez nikogo, często bezskuteczna ucieczka młodych ludzi, spowodowana koniecznością znalezienia sobie pracy."? Tu pojawia się problem bezrobocia, który również był przez nas poruszany. Dotyczy wielu ludzi, jednak niepokojący jest fakt, że nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Pozostaje więc odpowiedzialność zbiorowa. Patrząc z perspektywy na kolejne egzemplarze "Naszego Przewodnika" z całą pewnością można stwierdzić, że są one źródłem wielu interesujących informacji. Przykładem może być artykuł pt. "Historia Podlasia ukryta w nazwach miejscowości" autorstwa Dariusza Kosieradzkiego, który współpracował z naszą gazetką wzbogacając jej wydania o trafne i ciekawe artykuły. Ten, którego tytuł wymieniłam dotyczy pochodzenia nazw miejscowości, które sami odwiedzamy bądź jesteśmy ich mieszkańcami nie wiedząc skąd właściwie wywodzi się ich nazwa. Autor nawiązując do historii, w bardzo przystępny i wciągający czytelnika sposób wyjaśnia nam zagadki związane z tym zagadnieniem. Kosieradzki jest też autorem innego, równie ciekawego artykułu, również zamieszczonego na łamach "Naszego Przewodnika". "Tygiel narodów - Podlasie" - bo taki jest jego tytuł, porusza problem dawnych czasów. Autor podkreśla jak wielką rolę odegrało Podlasie w tworzeniu historii. Było ono bowiem terytorium stykającym się z wieloma narodami, kulturami. Według Kosieradzkiego już w starożytności identyfikowano ten rejon z siedzibami Indoeuropejczyków. Przez kilkaset lat ścierały się na naszym terenie różne kultury pogańskie reprezentowane m.in. przez: Bałtów i Mongołów, natomiast jedną z liczniejszych mniejszości narodowych występujących na Podlasiu byli Żydzi, stanowiący w niektórych miejscowościach dominującą grupę o odrębnej kulturze. Jak widać Podlasie ma swoją historię. Wiele nacji zamieszkiwało te tereny, jednak do naszych czasów uformował się na nich jednolity naród - Polacy, katolicy.

W "Naszym Przewodniku" niejednokrotnie promowaliśmy miejsca i zabytki godne odwiedzenia. Tu należałoby sięgnąć po numer dziesiąty z roku 1999, w którym współpracujący z naszą redakcją Dariusz Kosieradzki w artykule pt. "Nad Liwcem" wymienia i krótko charakteryzuje miejsca zabytkowe, zapraszające swoim urokiem do odwiedzania. Wspomina m.in. o: przepięknym drewnianym dworze w miejscowości Paplin, otoczonym ciekawym przyrodniczo parkiem ze szpalerami wiązów, dębami, stawami i groblą. Kolejną osadą jest Łochów ze znajdującym się na jego terenie dworem położonym w malowniczym parku. Kompleks leśny wchodzący w skład Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zwany jest Lasami Łochowskimi, dawniej zaś Puszczą Kamieniecką. Autor wymienia również wsie: Baczki, której okolice są podobno prawdziwą kopalnią legend, Lipki, w której do dziś zamieszkują potomkowie polskich Tatarów. Kosieradzki wymienia jeszcze wiele innych malowniczych miejsc promując tym samym rejon Podlasie, udowadniając jak bardzo jest on bogaty pod względem turystycznym, a jednocześnie jak bardzo nieznany. Tu nasuwa się znane stwierdzenie: "Cudze chwalicie, swego nie znacie.".

Po likwidacji województwa siedleckiego sytuacja gospodarcza w naszym regionie uległa pogorszeniu. Poruszyliśmy ten problem na łamach naszej gazetki drukując artykuł jednego z naszych czytelników pt. "Z troską o Siedlce". Autor zwraca uwagę na to że likwidowane są kolejne zakłady pracy, rośnie bezrobocie oraz pogłębia się ogólne zubożenie społeczeństwa. Zadaje pytanie: "Czy jest szansa na poprawę?". Redaktor Naczelny


Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2021 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt